Flexwerkers en zzp'ers de zwaarste klappen krijgen van de crisis. Het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering neemt toe en het is de vraag of en hoe we hen aan nieuw perspectief kunnen helpen. 

De Dag van de Arbeid is daarom dit jaar helaas voor velen een dag van stilstand. Van onzekerheid en zorgen. Het laat wat mij betreft vooral zien dat de sociale zekerheid niet meer volstaat. Dat deze is uitgehold door decennia rechtse politiek. En als je over een wat langere periode kijkt, zie je dat de lonen stelselmatig achterblijven bij de winsten van met name grote bedrijven. Eerder sprak Rutger Groot Wassink daarover met econoom Dirk Bezemer voor onze podcastserie ‘Amsterdam tegen Ongelijkheid’

Bestaanszekerheid is een recht, voor allen

Wat ons betreft versterkt de coronacrisis de urgentie dat het echt anders moet. Eerlijker vooral. Bestaanszekerheid mag geen voorrecht zijn voor wie het al goed heeft. Bestaanszekerheid is een recht, voor allen. En natuurlijk is dat iets wat in hoge mate in Den Haag moet worden bevochten. Maar het ontslaat ons, en mij als wethouder, niet van de plicht alles op alles te zetten om voor Amsterdammers de bestaanszekerheid te versterken. Daarom heeft onze wethouder Rutger Groot Wassink een actieplan gelanceerd om jeugdwerkloosheid aan te pakken, begeleiden we samen met bedrijven en het UWV mensen van werk naar werk, en steunen we zzp’ers. En we werken aan een eerlijkere bijstand. Door mensen te vertrouwen en met ze mee te denken hoe ze weer mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Want niemand staat voor z’n lol aan de kant.

Investeren in duurzaam en sociaal herstel uit de crisis

Corona heeft natuurlijk ook veel betekend voor GroenLinks in het stadsbestuur. Onze ambities en idealen staan nog rotsvast overeind, maar het afgelopen jaar hebben we als college ons vooral ingezet om de stad zo goed mogelijk door de crisis te loodsen. Onze wethouder Touria Meliani ondersteunt de zwaar getroffen culturele sector waar ze kan. En onze wethouder Marieke van Doorninck investeert fors in duurzame banen om het bestrijden van klimaatverandering te koppelen aan onze ambitie om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden en te krijgen. En het voltallige college kiest ervoor om stevig te investeren in duurzaam en sociaal herstel van onze stad na de coronacrisis.

Bouwvakkers met bakstenen

Amsterdam werkt

We streven naar een stad met welzijn voor iedereen. Helaas hebben nog te veel mensen met een lager inkomen het moeilijk. Een groot offensief tegen schulden en ruimhartige inkomenssteun zijn dan ook hard nodig. Veel mensen willen heel graag aan de slag. Amsterdam helpt hen naar werk met banenplannen, bemiddeling en gesubsidieerde banen. Relatief veel jongeren met een biculturele achtergrond zijn werkloos, onder andere door discriminatie op de arbeidsmarkt. Dit wordt op alle niveaus hard bestreden.

Twee vrijwilligers in een GroenLinks jasje doen een brief in een brievenbus

Sluit je aan bij onze beweging

Door jouw steun als lid van GroenLinks werken we samen aan een eerlijke economie en bestrijden we de klimaatcrisis.

Als lid van onze beweging:

  • steun je onze partij met jouw bijdrage voor nog meer impact;
  • beslis jij mee over de koers van GroenLinks;
  • ontvang je regelmatig onze nieuwsbrief;
  • ontvang je uitnodigingen voor exclusieve events.