Soms is racisme en discriminatie in de sport overduidelijk, en komt het dan ook groot in het nieuws. Maar vaak is racisme en discriminatie subtieler, en soms niet eens bewust. Er bestaan vooroordelen over de sportieve prestaties van bijvoorbeeld sporters met een andere huidskleur of seksuele gerichtheid. Of er worden dingen gezegd onder het mom van ‘een onschuldige grapje’, die vervolgens hard aankomen.

Landelijk kreeg dit onderwerp veel aandacht aandacht na racistische voorvallen en hebben veel topsporters zich uitgesproken tegen racisme en discriminatie in de sport, omdat het op alle niveaus en in alle sporten voorkomt. Nu is het tijd dat de gemeente daarmee aan de slag gaat. De wethouder heeft aangekondigd dat zij wil dat sportverenigingen alles doen om te zorgen dat zij racisme en discriminatie uitbannen, en is momenteel in gesprek over het opstellen van een sportakkoord.

veelheid van maatregelen

De acht politieke partijen willen dat in het lokaal sportakkoord heldere afspraken worden gemaakt met Amsterdamse sportverenigingen over het tegengaan van discriminatie en racisme. Daar is niet een simpele oplossing voor, maar gaat het om een veelheid van maatregelen die er samen voor moeten zorgen dat we racisme en discriminatie uitbannen. 

De partijen doen verschillende voorstellen, variërend van betere voorlichting en bewustwording over vooroordelen, tot het zorgen voor meer diversiteit onder bestuursleden, trainers, en coaches. Van het stimuleren dat clubs meer doen tegen racisme en discriminatie onder supporters, tot het aansluiten bij de landelijke campagne van de KNVB tegen discriminatie en racisme die binnenkort van start gaat. Ook bepleiten zij dat mensen die last hebben van racisme en discriminatie meer worden betrokken bij de totstandkoming en uitwerking van het sportakkoord. 

Initiatiefnemer Dorrit de Jong, raadslid GroenLinks Amsterdam: “Op het sportveld komt iedereen elkaar tegen. Sport is een verbindende factor in onze samenleving. Daar mag geen ruimte voor racisme en discriminatie zijn, en dat is de reden dat we alles moeten doen om dit tegen te gaan.”