Al langere tijd pleit het GroenLinkse gemeenteraadslid Femke Roosma voor een verlaging van de eigen bijdrages in de zorg in Amsterdam. “Een boete op ziek zijn”, zoals Roosma dit noemt. Ruim een jaar na het indienen van het eerste voorstel, lijkt het toch echt te gebeuren: de eigen bijdrages voor alle WMO zorgvoorzieningen worden flink verlaagd.

GroenLinks acht het niet rechtvaardig dat mensen die al de pech hebben om te moeten leven met een fysieke, sociale of psychische beperking, daar ook nog eens financieel voor 'bestraft' worden. Het innen van (inkomensafhankelijke) eigen bijdrages is ook nog eens ingewikkeld en bureaucratisch. Ook blijkt uit onderzoek van de gemeente dat mensen vanwege eigen bijdrages afzien van zorg die ze wel nodig hebben. Zij participeren minder en zijn vaker eenzaam.

Vorig jaar diende GroenLinks met het CDA een voorstel in om de eigen bijdrages te verlagen. Na een eerste raadsdebat sloten PvdA en SP zich bij het voorstel aan. De fractie van de SP haalde echter één dag voor de uiteindelijke stemming in de raad haar handtekening onder het voorstel weg, waardoor er geen meerderheid meer was. “Een hard gelag voor de mensen om wie dit gaat”, vond Roosma toen.

Een ander voorstel van Roosma haalde het toen overigens wel: de eigen bijdrages voor dagbesteding en ambulante begeleiding werden in zijn geheel zelfs afgeschaft.

Nu, november 2016, lijkt het verlagen van alle overige eigen bijdrages toch in zicht (voor onder meer hulpmiddelen en huishoudelijke zorg). Vanavond dienen de linkse partijen GroenLinks, PvdA en SP met het CDA een voorstel in om de eigen bijdrage te verlagen voor Amsterdammers die zorg krijgen van de gemeente. Ondanks het onnodige uitstel is Roosma blij: “Ik kan er cynisch over zijn, maar het gaat om de mensen”, zo citeert het Parool haar. “Ik ben blij dat de verlaging alsnog doorgaat."