Bij de verkoop van het afvalbedrijf AEB kiest de gemeente er nadrukkelijker voor om grip te houden op de warmtevoorziening waar duizenden Amsterdammers van afhankelijk zijn. Westpoort Warmte (WPW), dat het warmtenet uitbaat in Amsterdam-Noord en Nieuw-West, is nu van AEB en energiebedrijf Vattenfall. De gemeente neemt de aandelen over van AEB voor 73 miljoen.

Een brede meerderheid in de gemeenteraad steunt de doelstelling van onze wethouder Marieke van Doorninck voor het aardgasvrij maken van de stad in 2040. Dat doen we om onze CO2-uitstoot te verlagen, maar ook uit solidariteit met de Groningers die al geruime tijd worden getroffen door aardbevingen als gevolg van gasboringen. We hebben geen tijd te verliezen, daarom hebben we voor onszelf een deadline gezet. Bij het verwarmen van onze huizen met aardgas komt nu nog veel CO2-vrij. Per buurt kijken we wat het meest duurzame alternatief is, waarbij we de kosten voor de stad zo laag mogelijk houden. Een warmtenet in publieke handen zorgt ervoor dat de gemeente hierop kan blijven sturen.

Activistische aandeelhouder

Wij vinden dat de stad met de aandelen die ze in publieke voorzieningen heeft moet zorgen voor het algemeen belang en niet alleen moet streven naar maximale winst. Amsterdam is bijvoorbeeld aandeelhouder van Schiphol. Daar strijden we ervoor dat het stadsbestuur zich activistisch opstelt en bij Schiphol moet aandringen op minder groei, het verminderen van geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstoffen. Als dat niet werkt, moeten we desnoods naar de rechter stappen. Ook bij Westpoort Warmte is het belangrijk dat we actief sturen op betaalbare en duurzame warmtenetten voor zoveel mogelijk Amsterdammers. 

Goed toezicht

WPW streeft naar een volledig CO2 vrije warmtevoorziening in 2040. De directie het bedrijf moet vanaf nu jaarlijks een routekaart opstellen hoe ze dit doel gaan bereiken. Ook krijgen de aandeelhouders (Vattenfall en de gemeente Amsterdam) inspraak op de strategie van het bedrijf en kunnen ze in de toekomst sturen op nieuwe innovatieve vormen van warmte in de stad. Zoals lage temperatuur stadsverwarming en aquathermie.