Ring Amsterdam onderwerp van discussie

Al langer is de snelheid op de Ring A10 onderwerp van discussie. Het is één van de minst veilige en meest vieze snelwegen van Nederland. In 2012 voerde minister Schultz van Haegen een snelheidsverhoging van 80 naar 100 kilometer per uur in op de Ring A10 west. Nog geen twee jaar later haalde de minister bakzeil, want de luchtverontreiniging liep de spuigaten uit. Dat nota bene een minister van de ‘autopartij’ VVD er weer op terug kwam, illustreert hoeveel gezondheidswinst er behaald kan worden door de snelheid te verlagen. 

Snelheid verlagen naar 80 km

GroenLinks Amsterdam zet zich al jaren in om de snelheid op de héle Ring A10 te verlagen. Zodat omwonenden schone, frisse lucht kunnen inademen en niet wakker liggen van geluidsoverlast. Zodat de A10 van één van de meest onveilige snelwegen van Nederland, naar een van de veiligste kan gaan. Zodat de stikstofuitstoot omlaag gaat, en we weer meer huizen kunnen bouwen. En vooral ook omdat we anders onze klimaatdoelstellingen niet gaan halen. 

Het verlagen van de maximumsnelheid is laaghangend fruit. Het is een simpele, makkelijk uitvoerbare maatregel met nauwelijks nadelen en veel voordelen. De snelheid verlagen naar 80 kilometer per uur scheelt automobilisten maar enkele minuten reistijd, terwijl de uitstoot van broeikasgassen met meer dan een tiende afneemt. Dat is uitzonderlijk. Bij de aanpak van de klimaatcrisis en de grote uitdagingen waar we voor staan om minder uit te stoten, zijn er weinig maatregelen die zo makkelijk uit te voeren zijn en tegelijkertijd ook echt iets bijdragen.  En dat is nog los van de  schonere lucht, minder geluidsoverlast én minder verkeersongelukken. Winst op allerlei terreinen dus, voor een paar minuutjes extra reistijd. 

Zonnepanelen plaatsen langs de A10

Maar we kunnen op de Ring A10 zelfs nog meer doen om onze klimaatdoelstellingen te behalen, en hier komt ruimte voor als we de snelheid verlagen. Zo is er eerder door de gemeenteraad gepleit voor het plaatsen van zonnepanelen op de geluidsschermen langs de snelweg. Dit heeft verschillende voordelen voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen en kan ook bijdragen aan vermindering van geluidsoverlast voor omwonenden. 

Rijkswaterstaat heeft in de Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen Veilige Inrichting van Bermen bepaald dat er langs de snelweg een 'obstakelvrije zone' van 13 meter moet zijn bij een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Zo’n obstakelvrije zone is veiliger dan een vangrail. Bij een snelheid van 80 kilometer per uur hoeft die zone maar 6 meter te zijn, wat de mogelijkheden vergroot voor het veilig plaatsen van zonnepanelen langs de A10. Door het verlagen van de maximumsnelheid kunnen we én zonnepanelen plaatsen, én een veilige berm langs de weg hebben in plaats van een minder veilige vangrail.

Bij het plaatsen van zonnepanelen moeten we vol inzetten op lokaal eigenaarschap. Zo kan de snelweg voor omwonenden ook echt iets opleveren, anders dan luchtverontreiniging en geluidsoverlast.

Het Rijk moet haar verantwoordelijkheid nemen

We hebben een lange weg te gaan als het gaat om de energietransitie en het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Het verminderen van de maximumsnelheid op de Ring A10 en het plaatsen van zonnepanelen langs de snelweg kunnen grote stappen zijn in het behalen van die doelen. We moeten alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat we onze uitstoot verminderen en schone energie opwekken. Dat betekent dat het Rijk ook haar verantwoordelijkheid moet nemen en de maximumsnelheid op de Ring A10 moet verlagen. Amsterdam moet hiervoor pleiten bij de minister. Daarnaast blijven we maatregelen nemen om onze stad groener, gezonder, veiliger en duurzamer te maken. Om de klimaatcrisis te bestrijden. Om minder uit te stoten. Amsterdam staat er klaar voor.