Dwars door de stad loopt een herinnering aan achterhaalde stedelijke planning en de onterechte dominantie van de auto ten koste van bewoners: de A10 West. Een lange strook asfalt die twee stadsdelen bruut van elkaar scheidt. Doorgaand verkeer op deze snelweg zorgt voor luchtvervuiling, geluidsoverlast en een enorme hoeveelheid onbenutte vierkante meters midden in Amsterdam. 

Er is een groot tekort aan woningen in heel Nederland en Amsterdam in het bijzonder. Radicale keuzes zijn nodig om deze wooncrisis te bezweren. De A10 West is een perfecte kandidaat. Doorgaand verkeer op deze snelweg zorgt voor luchtvervuiling, geluidsoverlast en een grote hoeveelheid onbenutte vierkante meters midden in Amsterdam. Terwijl veel verkeer het asfalt niet eens gebruikt om in Amsterdam te komen, maar als doorgaande weg naar een andere bestemming.

Daarom willen we de huidige A10 West veranderen in een levendig stuk stad. In dit stuk stad kunnen tot duizenden woningen, maatschappelijke voorzieningen en een bescheiden stadsstraat voor bewoners worden gerealiseerd. Het ligt op loopafstand van een hoogwaardige metrolijn met verschillende haltes waarbij je binnen 10 minuten op een NS Intercitystation bent. En is gelegen tussen twee prachtige groene parken, het Rembrandtpark en de Sloterplas. 

“ Het is tijd om samen met een nieuw kabinet echte keuzes te maken voor de toekomst: minder asfalt, en meer betaalbare woningen en meer ruimte voor groen. ”
Nienke van Renssen Raadslid Wonen, Bouwen en Ruimtelijke Ordening

SCHONE EN LEEFBARE STAD

Recent onderzoek toonde aan dat de schade door luchtvervuiling in Amsterdam boven de 1 miljard euro per jaar komt. Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging negen maanden korter en jaarlijks overlijden circa 11.000 mensen vroegtijdig als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging. Autoverkeer draagt voor een groot deel bij aan deze luchtvervuiling (ongeveer eenderde deel van alle luchtvervuiling). In het jaar 2020 was de lucht in Amsterdam een stuk schoner dan normaal door de coronamaatregelen. 

Ernstige geluidshinder door vlak bij een snelweg te wonen kan leiden tot ernstige slaapproblemen en een grotere kans op hartziekten. De woningen in Nederland met de meeste geluidshinder bevinden zich volgens het RIVM langs de A10 West, langs de A2 in Maastricht en ten zuiden van Eindhoven langs de N69 in Valkenswaard. De A2 in Maastricht in inmiddels onder de grond gebracht met veel ruimte voor woningen en een park.

DOOR HEEL HET LAND

We zitten op dit moment in een enorme wooncrisis. Voor veel mensen is het ondoenlijk om een betaalbaar huis te vinden. GroenLinks wil daarom de marktwerking in de vrije huursector afschaffen, zodat wonen weer betaalbaar wordt. En duurzame nieuwbouw moet topprioriteit krijgen, om het woningtekort tegen te gaan. GroenLinks wil dat in een nieuw kabinet weer een Minister van Volkshuisvesting komt. Die moet regie nemen en in nauwe samenwerking met gemeenten en woningcorporaties zorgen voor een bouwoffensief. 

Ter illustratie een afbeelding van een recentelijke geplande nieuwe woonwijk in Amsterdam-Noord
Ter illustratie een afbeelding van een recentelijke geplande nieuwe woonwijk in Amsterdam-Noord

In veel andere gemeenten heeft GroenLinks vandaag ook plannen gepresenteerd voor bouwlocaties die steden leefbaarder en groener maken. Tilburg wil een nieuwe woonwijk op bedrijventerrein de Kanaalzone. Maastricht pleit voor woningbouw bij het station. In Eindhoven wil de lokale fractie ruimte voor woningen maken door de vervuilende Kennedylaan te ondertunnelen. GroenLinks Utrecht wil bouwen we bij de Douwe Egberts fabriek. En in Rotterdam willen we vliegveld Rotterdam – The Hague Airport sluiten en die ruimte gebruiken voor 10.000 nieuwe woningen én een enorm nieuw stadspark.

ONDERZOEK EN ACTIE

Een grote ingreep als deze in de infrastructuur van Amsterdam vraagt om gedegen onderzoek en een uitwerking van verschillende scenario’s. Op basis hiervan kan de gemeenteraad een weloverwogen besluit nemen over een toekomstige inrichting van het gebied rondom de huidige A10-West. We vragen daarom ook om een uitgebreid onderzoek om te kijken wat het slopen van de A10 kan opleveren aan woningen, extra groen, schonere lucht en minder geluid.

HOE MAKEN WE WONEN WEER BETAALBAAR?

Door de coronacrisis blijkt weer: een goed thuis is onmisbaar. En toch kampt ons land als gevolg van politieke keuzes met een wooncrisis. Huurprijzen zijn onbetaalbaar, een huis kopen is voor starters en mensen met een gemiddeld inkomen bijna onmogelijk. Hieronder legt Jesse uit hoe jarenlang rechts beleid hier de oorzaak van is.