Rocco heeft de afgelopen jaren een grote betrokkenheid bij het stadsdeel en haar inwoners laten zien en op het gebied van ruimte voor voetgangers en fietsers, vergroening en verduurzaming mooie resultaten geboekt.

Piers: “Ik zie er naar uit me de komende jaren in te zetten voor bewoners en ondernemers in Zuid en vooral om dat samen met hen te doen. Het echt en goed betrekken van Amsterdammers bij beslissingen die gemaakt worden over hun leefwereld en omgeving is mijn missie, samen werken aan een groener, duurzamer en socialer stadsdeel zie ik als mijn opdracht.”

In totaal levert GroenLinks zeven Dagelijks Bestuurders in de stadsdelen. Maak kennis met ze en lees meer. De voordracht is tot stand gekomen op basis van de voordracht van de eerder ingestelde selectiecommissie. De opdracht van deze commissie is hier terug te lezen.