Fenna Ulichki (West | voorzitter)

Fenna Ulichki (1969) is namens GroenLinks kandidaat-voorzitter van het dagelijks bestuur in Amsterdam West. We dragen haar vol overtuiging voor een derde termijn voor. Fenna heeft een grote kennis van het stadsdeel en haar inwoners en toont een grote betrokkenheid bij initiatieven uit het stadsdeel. Ze barst van de ambitie om nog vier jaar GroenLinkse idealen te realiseren.

Ulichki: “Het recht om te zijn wie je bent, sociale veiligheid, het bestrijden van sociale ongelijkheid en ruimte voor verbeelding en ontmoeting. Afgelopen periode is daar in veel bereikt maar de opgave blijft. Ik wil mij met veel passie en liefde inzetten de komende periode en ben dankbaar voor de voordracht. Ik kijk er naar uit om samen met andere leden van het Dagelijks Bestuur, leden van de stadsdeelcommissie en bewoners en gemeenschappen te werken aan een mooi bloeiend stadsdeel.”

Emre Ünver (Nieuw-West | voorzitter)  

Emre Ünver is namens GroenLinks kandidaat-voorzitter van het dagelijks bestuur in Amsterdam Nieuw-West. We zien hem graag terug voor een tweede termijn als stadsdeelvoorzitter, vanwege zijn grote netwerk en toegankelijke bestuursstijl. Emre vraagt speciale aandacht voor thema’s in het sociale domein, zoals het te lijf gaan van jeugdwerkloosheid maar ook de emancipatie van vrouwen, zeker op stadsdeelniveau. 

Ünver: “Nieuw-West kenmerkt zich door bewoners die ondanks culturele, economische en sociale barrières excelleren en teruggeven aan de stad. Met hen wil ik de komende jaren verder werken aan een stadsdeel waar niemand er alleen voor hoeft te staan.

Raoul White (Zuidoost)

Raoul White (1972) is namens GroenLinks Dagelijks Bestuurder in Amsterdam Zuidoost. De keuze is op hem gevallen vanwege zijn uitgebreide ervaring en netwerk in het stadsdeel. Raoul is een ervaren bestuurder met een groot netwerk in Amsterdam Zuidoost en daarbuiten. Hij heeft zijn sporen ruim verdiend in diverse maatschappelijke functies, bijvoorbeeld als  manager in het welzijnswerk en als bestuurslid bij verschillende maatschappelijke organisaties in de stad. 

White: “Er moet hard gewerkt worden aan het bestrijden van de wooncrisis en de sociale ongelijkheid in Zuidoost. Daarom blij dat met het coalitieakkoord waarin onder andere voorrang op een woning voor buurtbewoners is geregeld. Ik kijk er naar uit om me in te zetten voor het stadsdeel en te werken aan een sterke, bloeiende gemeenschap. Let's make Amsterdam South East a better place!

Micha Mos (Centrum)

Micha Mos (1984) is namens GroenLinks Dagelijks Bestuurder in Amsterdam Centrum. We zijn blij hem terug te zien voor een tweede termijn in het dagelijks bestuur. Mos is een bestuurder met veel kennis van zijn dossiers, met de nadruk op verduurzaming en ruimte voor fietser en voetganger. Recent kwam hij in het nieuws bij het parkeervrij maken van de Herengracht en de verduurzaming van het Havengebouw.

Mos: “De stadsdeelpolitiek is volgens mij essentieel in Amsterdam. Het is waar grote ideeën en tastbare uitvoering elkaar ontmoeten en het is waar grootstedelijke problematiek en aandacht op straatniveau gecombineerd worden. Ik kijk er naar uit om de komende vier jaar Centrum groener en socialer te maken.”

Esther Lagendijk (Noord)

Esther Lagendijk (1971) is namens GroenLinks Dagelijks Bestuurder in Amsterdam Noord. We dragen haar vol overtuiging voor een tweede termijn voor. Esther is een ervaren bestuurder die de spanningen tussen woningbouw, verduurzaming en ontwikkelingen van het stadsdeel haarfijn doorheeft. 

Lagendijk: “Mijn kracht zit in het maken van verbindingen tussen mensen en ik merk dat daar in Noord veel behoefte aan is. Daarom ben ik blij met de aangekondigde Aanpak Noord. Er is namelijk nog veel werk te verzetten als het gaat om het bestrijden van armoede en ongelijkheid, en het versterken van de sociale verbindingen in het stadsdeel. Ik kijk er naar uit om me de komende vier jaar daarvoor in te zetten.”

Rick Vermin (Oost)

Rick Vermin (1979) is namens GroenLinks Dagelijks Bestuurder in Amsterdam Oost. We zijn blij dat hij na 5 jaar nog een volgende termijn aan de slag gaat. Vermin is een ervaren bestuurder die goed de verbinding met bewoners van Oost aangaat, maar ook lastige dossiers niet schuwt. 

Vermin: “Aan Oost heb ik al geruime tijd mijn hart verpand en ik ben dankbaar opnieuw voorgedragen te worden. In de afgelopen jaren zijn al mooie dingen gestart en gerealiseerd, maar de diversiteit in wijken en de groei van Oost maken dat er nog talloze uitdagingen liggen te wachten, hoe we met elkaar een stad maken in plaats van stenen stapelen is hierbij het cruciale vraagstuk. De ruimte die we in Oost hebben om hier ook steeds op nieuwe manieren met bewoners en ondernemers vorm aan te geven spreekt mij bijzonder aan.”

Rocco Piers (Zuid)

Rocco Piers is namens GroenLinks Dagelijks Bestuurder in Amsterdam Zuid. Rocco heeft de afgelopen jaren een grote betrokkenheid bij het stadsdeel en haar inwoners laten zien en op het gebied van ruimte voor voetgangers en fietsers, vergroening en verduurzaming mooie resultaten geboekt. We zijn blij dat hij een tweede termijn gaat doen.

Piers: “Ik zie er naar uit me de komende jaren in te zetten voor bewoners en ondernemers in Zuid en vooral om dat samen met hen te doen. Het echt en goed betrekken van Amsterdammers bij beslissingen die gemaakt worden over hun leefwereld en omgeving is mijn missie, samen werken aan een groener, duurzamer en socialer stadsdeel zie ik als mijn opdracht.”

Jan van der Does (Weesp)

 

Van der Does: "Ik vind het belangrijk dat er zorg is voor het groen in Weesp en de natuur rondom Weesp, dat er betaalbare woningen beschikbaar zijn voor alle Weespers en hun kinderen en dat er zorg is voor de mensen die het anders niet redden."

De voordracht is tot stand gekomen op basis van de voordracht van de eerder ingestelde selectiecommissie. De opdracht van deze commissie is hier terug te lezen.