Lijsttrekker en fractievoorzitter Rutger Groot Wassink is trots op deze voordracht en kijkt uit om samen met dit team van wethouders Amsterdam groener en socialer te maken. 

Groot Wassink: “Ik vind dat we als GroenLinks blij kunnen zijn met deze portefeuilleverdeling. Met de portefeuilles Sociale Zaken, Opvang, Kunst en Cultuur, Diversiteit en Antidiscriminatiebeleid, kunnen we de komende jaren verder strijden tegen ongelijkheid, bestaanszekerheid vergroten en ervoor zorgen dat kunst en cultuur voor iedereen dichtbij zijn. Maar niet te vergeten, GroenLinks heeft ook de portefeuilles Volkshuisvesting en Duurzaamheid en Energietransitie. Ook hier mogen we trots op zijn. Hierdoor zitten we zelf aan de knoppen als het gaat over het aanpakken van de klimaatcrisis en woningen betaalbaar te houden.”

Hieronder vind je een overzicht van de drie kandidaat-wethouders.

Foto van Rutger Groot Wassink voor een paarse achtergrond

Rutger Groot Wassink

Lijsttrekker en fractievoorzitter Rutger Groot Wassink wordt voorgedragen als wethouder met de portefeuilles: 

 • Sociale zaken
 • Opvang, statushouders en vluchtelingen
 • Volwasseneneducatie en inburgering
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Bestuurlijk stelsel en coördinatie democratisering
 • Masterplan Nieuw-West
 • Tweede locoburgemeester

Rutger Groot Wassink: “Ik ben erg blij dat ik nog een periode als wethouder door kan. Ik ben nog steeds enorm gemotiveerd om me in te zetten voor de GL idealen en kijk uit naar nog vier jaar waarin we onze ambities gaan realiseren. Ik kijk er naar uit om mij de komende vier jaar opnieuw als wethouder voor GroenLinks in te zetten voor de meest kwetsbaren van onze stad. Op de portefeuille Sociale Zaken zal ik blijven strijden voor een sociale en eerlijke bijstand. We hebben ervoor gekozen een brede opvang portefeuille te maken en om de komende jaren meer geld uit te trekken om deze kwetsbare groepen naast opvang ook goede hulp en ondersteuning te bieden.”

Rutger Groot Wassink was de afgelopen vier jaar wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Antidiscriminatiebeleid, Vluchtelingen en Democratisering. Rutger was hiervoor in verschillende rollen actief voor GroenLinks, heeft geruime tijd voor de FNV gewerkt in verschillende beleidsfuncties en studeerde Moderne Politieke Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Hij woont met zijn gezin in de Staatsliedenbuurt.

Een foto van Touria Meliani

Touria Meliani

Als tweede wethouderskandidaat draagt de fractie met trots Touria Meliani voor, die hiermee haar tweede termijn als wethouder in zal gaan. Zij heeft de afgelopen jaren laten zien dat je ook zonder gepokt en gemazeld te zijn in de politiek een succesvol bestuurder kan zijn. In coronatijd heeft zij zich met resultaat hard gemaakt voor een breed pakket aan maatregelen om de cultuursector overeind te houden. Met Touria dragen we een kundige, bevlogen wethouder voor met veel aandacht voor de stad en de Amsterdammer. Touria wordt voorgedragen voor de volgende portefeuilles:

 • Kunst en Cultuur
 • Monumenten en Archeologie
 • Diversiteit en Antidiscriminatiebeleid
 • Evenementen

Touria Meliani: “‘De eerste keer was al bijzonder om aan de slag te gaan als wethouder Kunst en Cultuur. De tweede keer al helemaal. De afgelopen vier jaar heb ik me hard gemaakt voor meer culturele plekken in de stad en ruimte voor nieuwe verhalen. Ik wil dat er toegang is tot kunst en cultuur in je eigen buurt, om de hoek, voor iedereen. Er zijn belangrijke stappen gezet. Maar de afgelopen coronaperiode was zwaar, voor de stad en voor de culturele sector. Ik ben er trots op hoe makers zich staande hebben gehouden binnen de beperkte ruimte die ze hadden. We staan ook de komende tijd voor uitdagingen en ik wil met de sector werken aan herstel. Cultuur moet toegankelijk zijn en blijven voor iedereen. En met de portefeuilles diversiteit en antidiscriminatiebeleid zal ik me de komende jaar nog breder hard maken voor inclusie en kansengelijkheid.”

Touria was de afgelopen vier jaar wethouder Kunst en Cultuur, Monumenten en Archeologie, Digitale Stad, ICT, Personeel en Organisatie, Gemeentelijk Vastgoed en Dienstverlening. Touria werkte jarenlang als cultureel ondernemer en was directeur van cultuurhuis de Tolhuistuin. Ze is sinds 2017 bestuurslid van het Nationaal Comité 4 & 5 mei. Ze woont met haar vriend in het centrum.

 

Een foto van Zita Pels terwijl ze in gesprek is

Zita Pels 

Als derde wethouderskandidaat draagt de fractie Zita Pels voor. De fractie is erg blij dat Zita onze derde kandidaat-wethouder is. Met haar ervaring als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland op de portefeuilles Financiën, Circulaire economie, Zeehavens, Sport en Cultuur en Erfgoed, brengt ze een schat aan kennis, maar ook een relevant netwerk binnen de regio, de provincie en bij het rijk. Ze heeft de afgelopen jaren laten zien dat ze op ingewikkelde dossiers partijen bij elkaar kan brengen. Zita heeft enorm veel zin om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. Ze heeft met deze brede portefeuille een stevige opdracht gekregen, maar ze kan niet wachten om die opdracht samen met de Amsterdammers, de stadsdelen en het nieuwe college op te gaan pakken en wat er gebeurt in de wijken te verbinden en wat er moet gebeuren in het stadhuis om echte verandering te realiseren.

Zij wordt voorgedragen voor de volgende portefeuilles: 

 • Duurzaamheid, Energietransitie en Circulair
 • Volkshuisvesting
 • Dierenwelzijn
 • Voedselstrategie
 • Afval en Reiniging

Zita Pels: “Amsterdam is een mooie stad, maar tegelijkertijd moeten teveel mensen vechten om het hoofd boven water te houden en heeft de stad een grote klimaat voetafdruk. Dat moet anders en de afgelopen jaren heeft GroenLinks zich daar in Amsterdam hard voor gemaakt en mooie resultaten geboekt. Ik vind het een eer dat ik daar nu verder op mag door bouwen. Dit akkoord verbindt eerlijke en gelijke kansen met een duurzame toekomst en een verantwoorde groei van de stad. Dat is van essentieel belang: het oplossen van de wooncrisis en het strijden tegen klimaatverandering gaan hand in hand met het tegengaan van sociale ongelijkheid. De grootschalige isolatiecampagne is daar een goed voorbeeld van, net als de maatregelen die we gaan nemen om van wonen weer een recht te maken in plaats van een verdienmodel.”

Zita woont al haar hele leven in Amsterdam. Zita was hiervoor naast gedeputeerde ook fractievoorzitter en statenlid voor GroenLinks bij de provincie Noord-Holland. Ze is medeoprichter van de Boerderij op IJburg en heeft in Amsterdam Noord voor de klas gestaan. Ze volgde de opleiding MBO paardensport en studeerde Bestuurskunde en Religiestudies. Zita woont in stadsdeel Zuidoost met haar dochter, honden en katten.

GroenLinks Amsterdam neemt afscheid van een zeer bevlogen bestuurder

Marieke van Doorninck keert niet terug in het nieuwe college. De fractie van GroenLinks Amsterdam heeft besloten om iemand anders voor te dragen in deze nieuwe periode. Dat was geen makkelijke keuze. GroenLinks Amsterdam wil Marieke enorm bedanken voor wat zij voor onze stad heeft betekent.