Kunnen we de privacy van onze gegevens - de gegevens van inwoners en medewerkers van de gemeente - wel garanderen? Is onze data wel veilig bij deze bedrijven, en weten we zeker dat hackers er niet bij kunnen? Maken we onszelf als gemeente niet te afhankelijk van deze private bedrijven? En maken we onszelf ook op internationaal niveau als Nederland niet te afhankelijk van landen zoals de VS als onze overheid, op alle plekken in het land, gebruikmaakt van deze buitenlandse bedrijven?

Oftewel: dit moet anders. Hoe kunnen we dat doen? Want alternatieven zijn vaak moeilijk te vinden. De ‘ethische markt’ is nog niet volwassen. Maar dat betekent niet dat we moeten wachten tot de markt klaar is. Juist ook door uitdaging, groeit de markt verder. De gemeente Amsterdam heeft zo’n grote inkoopmacht (130 miljoen aan ICT) dat we écht verschil kunnen maken in die markt, als we dat willen.

Digitale onafhankelijkheid

Daarom komen wij met een voorstel voor digitale onafhankelijkheid. Amsterdam moet de ambitie hebben om uiterlijk in 2030 digitaal onafhankelijk te zijn. Met die stip op de horizon kunnen we ons komende jaren niet meer verschuilen achter het argument dat de markt nou eenmaal niet voorziet in onze vraag. We vragen daarom in ons initiatiefvoorstel om het overnemen van die ambitie van 2030, met een duidelijk plan, doelen en mijlpalen. 

Eerder vroegen we het college al om aan te sluiten bij PublicSpaces. Dat is een samenwerking van publieke organisaties die werken aan een nieuw soort internet. Een internet waar publieke waarden voorop staan. Juist omdat we steeds afhankelijker worden van big tech in het publieke domein, is het belangrijk dat publieke organisaties zich ook hierbij aansluiten en actief meedenken over een beter internet. GroenLinks is blij dat Amsterdam door onze oproep nu lid is van PublicSpaces. Nu is het tijd voor nog meer ambitie. Tijd om te laten zien dat we serieuze stappen willen nemen richting digitale onafhankelijkheid.