De samenleving digitaliseert in rap tempo. Bij data gaat het vaak over persoonlijke informatie van burgers. De gemeente moet zich dan ook bewust zijn van de manier waarop wordt omgegaan met data en technologie. Het uitgangspunt daarbij is dat Amsterdammers zich onbespied in de openbare ruimte moeten kunnen bewegen, eigenaar zijn van hun (persoons)gegevens en daar zeggenschap over hebben. 

Elisabeth IJmker:“Heel blij dat de oproep uit de motie nu gevolg krijgt. Het is noodzakelijk dat Amsterdam samen met andere publieke organisaties zich inzet voor het ondersteunen en aanjagen van een digitale publieke infrastructuur, als alternatief voor de huidige data-verdienmodellen van de grote technologiebedrijven.”

PublicSpaces

PublicSpaces is een samenwerking van publieke organisaties waaronder; CineKid, OBA, Waag Futurelab en het Eye die werken aan een internet waar publieke waarden voorop staan. Het biedt tegenwicht aan de afhankelijkheid van data-verdienmodellen van de grote technologiebedrijven in het publieke domein. Deze waarden moetem centraal staan in het beleid van de gemeente zelf en de samenwerkingen die de gemeente in de toekomst aangaat. Bijvoorbeeld hoe de gemeente omgaat met het gebruik van camerabeelden in de openbare ruimte. Of hoe we met nieuwe technologieën zoals metaverse, die een virtuele 3D wereld mogelijk maakt, omgaan.