WAAROM IS GROENLINKS JOUW PARTIJ?

Bij GroenLinks staan mijn idealen centraal: rechtvaardigheid en duurzaamheid. Niet alleen voor onszelf en nu, maar ook voor anderen wereldwijd en toekomstige generaties.

HOE ZIET JOUW IDEALE STAD ERUIT?

Mijn ideale stad bruist van sociale en groene initiatieven. Waar medemenselijkheid en welzijn voorop staan en we laten zien hoe nieuwe vormen van economie en samenleven er uit kunnen zien.

 

WAT KAN EN MOET NOG BETER IN AMSTERDAM?

Waar in Amsterdam je wieg staat bepaalt nog te veel welke kansen en mogelijkheden je krijgt. Dat gaat over gezondheid, onderwijs, maar bijvoorbeeld ook over verkeer: hoe goed ben je verbonden met de rest van de stad? Daar is nog een hoop werk te doen. Daarnaast zie ik kansen om ook in samenwerking met andere Europese steden te laten zien wat progressief beleid betekent en verandert in de praktijk. In de stad komen alle grote vraagstukken samen; en dus is het ook de plek om radicale oplossingen te implementeren.

Elisabeth IJmker voor tram

WAT HEB JIJ AAN HET EIND VAN JE TERMIJN (HOPELIJK) VOOR ELKAAR GEKREGEN?

Ik hoop dat we gaan merken hoe een ideale stad volgens GroenLinks er uit ziet: autoluwe straten, met ruimte voor fietser en voetganger en schone lucht. Daarnaast hoop ik dat we bij onderwerpen als digitalisering en dienstverlening er voor zorgen dat de gemeente haar zeggenschap en soevereiniteit behoudt en zelfs vergroot; meer in eigen handen en minder afhankelijk van commerciële partijen. 

WAT IS LEUK OM OVER JOU TE WETEN?

Ik zing in het koor van de Engelse kerk in het Begijnhof, een prachtig gebouw dat al meer dan 400 jaar een thuis biedt aan Engelssprekende kerkgangers in de stad.

Ook werk ik bij de VU, waar ik onderzoek doe naar onderwerpen op het snijvlak van religie en maatschappelijke vraagstukken. Denk aan thema’s als zingeving, existentiële eenzaamheid, maar bijvoorbeeld ook wat het betekent om hoopvol naar de toekomst te kijken, zeker in tijden van klimaatcrisis.