Amsterdam investeert in werk, zorg en de stad

Amsterdam steekt 20 miljoen euro in het aan het werk helpen van Amsterdammers die graag een baan willen. Ook gaat er bijna 100 miljoen euro extra naar zorg en jeugdzorg. Dat is nodig om de bezuinigingen van het kabinet Rutte III op te vangen. Er gaat 289 miljoen naar achterstallig onderhoud van kades, bruggen en groen.

Dat staat in de voorjaarsnota die het college vandaag presenteerde. Daarin worden de plannen van het college uitgewerkt en wordt er duidelijk hoeveel de plannen opbrengen en kosten.

De coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP laat een radicaal andere visie zien op de publieke sector dan het kabinet in Den Haag. “Waar Den Haag blijft kiezen voor grote bedrijven en vervuilende industrie, kiest Amsterdam voor wat van ons samen is,” zegt GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma. “We investeren in het welzijn van mensen en we doen dat daar waar armoede en ongelijkheid het grootst zijn.”

Daarom werkt het college ook aan een autoluwe stad met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Want in Amsterdam heeft iedereen recht op schone en gezonde lucht.

We gaan door met het radicaal vergroenen van de stad. In 2030 stoot Amsterdam 55% minder CO2 uit en in 2050 bijna niks meer. In 2040 is de stad aardgasvrij. Er is een Klimaatfonds van 150 miljoen euro waarmee duurzame initiatieven kunnen worden gestart en ondersteund.