Onze wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid en Ruimtelijke Ontwikkeling): “Om van Amsterdam een duurzame en klimaatneutrale stad te maken, moet er veel gebeuren. Door concrete maatregelen te nemen, slaan we meerdere vliegen in één klap: ons energieverbruik gaat omlaag, de opwek van schone energie gaat omhoog én we creëren werkgelegenheid.  

Duizenden zonnepanelen

Met de 78 miljoen euro uit het Klimaatfonds investeert gemeente Amsterdam in zes zogenaamde motoren om Amsterdam sneller te verduurzamen: Zon-, Warmte-, Vastgoed-, Klimaatadaptatie-, MKB- en Renovatie- en Isolatiemotor. In de Zonmotor stelt de gemeente subsidie beschikbaar aan corporaties. Hiermee worden in de komende 2,5 jaar 32.000 zonnepanelen versneld geplaatst op daken die anders pas over een aantal jaar aan de beurt zouden komen.   

Aardgasvrij en groene plekken

De Warmtemotor is met een investering van 50 miljoen euro de grootste motor. Er worden 10.000 woningen aardgasvrij gemaakt. In de Vastgoedmotor worden 40 panden van de gemeente versneld verduurzaamd en de Klimaatadaptatiemotor zorgt voor 100 extra groene plekken in de stad. Het midden- en kleinbedrijf wordt ondersteund bij de verduurzaming van panden en gestimuleerd bij de ontwikkeling van innovatieve duurzame producten en diensten. Tenslotte worden er 10.000 woningen van corporaties geïsoleerd, 3.000 woningen van VvE’s gerenoveerd en organiseert de gemeente voor woningeigenaren collectieve inkooptrajecten van verduurzamingsmaatregelen.

Meer vakmensen voor duurzaamheid

Alle projecten die voortkomen uit de zes duurzame motoren leveren baankansen op in sectoren als de (installatie)techniek en de bouw: sectoren die onmisbaar zijn voor het behalen van de klimaatdoelen van Amsterdam. Aan Amsterdammers die omzet of werk verloren zijn door de coronacrisis biedt de gemeente perspectief op (om)scholing en een nieuwe carrière in de duurzaamheidssector. Hiervoor ontwikkelen werkgevers, het MBO, private opleidingsinstituten, brancheorganisaties en de gemeente samen leerwerktrajecten en opleidingen. 

Minder afhankelijk van toerisme

Onze wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Werkgelegenheid): “Met de Duurzame Banenmotoren investeren we in werkgelegenheid die direct bijdraagt aan de duurzaamheidsambities van de stad. We willen starters en zij-instromers stimuleren om te kiezen voor een carrière in de duurzaamheidssector. Hiermee verbreden we ook meteen de Amsterdamse arbeidsmarkt, die hierdoor minder afhankelijk is van toerisme en flexwerk en die de lokale economie versterkt.”

Ons raadslid Elisabeth IJmker (portefeuille Werk & Inkomen): “Juist tijden van crisis bieden de kans om de verandering teweeg te brengen die zo hard nodig is. Blij dat wij als GroenLinks deze coronacrisis aangrijpen om te laten zien wat voor stad we voor ogen hebben. Een duurzame, sociale stad met een lokale economie die minder afhankelijk is van de bezoekerseconomie. “We weten dat de techniek sector nog erg op mannen gefocust is, ik hoop dat we in de uitwerking van het plan vrouwen en meisjes weten te bereiken om aan de slag te gaan met duurzaamheid.”