De digitalisering van onze stad is een onomkeerbaar proces. Steeds meer diensten verlopen digitaal, slimme camera’s in de stad houden in de gaten of bepaalde voertuigen tegen de regels in milieuzones binnenrijden en binnenkort  voorspellen data gedreven technologieën waar in Amsterdam nog parkeerruimte is. Al dit soort technologieën bieden grote kansen. Er kleven echter ook grote risico’s aan, vooral als persoonsgegevens betrokken zijn. Een schrijnend voorbeeld hiervan deed zich voor bij de Belastingdienst, die ouders met een tweede nationaliteit strenger controleerde dan andere burgers. 

Sturen als stad

Digitalisering is onomkeerbaar, maar niet oncontroleerbaar. De partijen willen dat deze digitalisering zich ontwikkelt volgens menselijke waarden en normen. Zo moet technologie onze vrijheid en autonomie vergroten, vrij zijn van discriminatie en voor alle betrokkenen transparant zijn. Datagedreven technologie mag de ongelijkheid in de samenleving niet vergroten. Sterker nog, technologie kan juist gebruikt worden om ongelijkheid te verkleinen. Onze menselijke waarden moeten de leiband leggen aan de technologie, niet andersom. Het Amsterdamse gemeentebestuur zet hier al goede stappen in door onder andere het publiceren van een algoritmeregister dat bijhoudt welke algoritmen betrokken zijn in besluitvorming die Amsterdammers raakt. 

Met het ingediende voorstel vragen GroenLinks, D66, PvdA, D66   en SP aan het college om een onderzoek te starten naar de verschillende manieren waarop menselijke waarden beter verankerd kunnen worden in alle domeinen van gemeentelijk beleid: van mobiliteit tot onderwijs, en van veiligheid tot wonen. Ze dragen daarbij verschillende opties voor, zoals een verplichte technologieparagraaf bij nieuw beleid of een Databond - een vaste groep experts en een wisselende groep gelote burgers en gemeentelijke medewerkers.

Gelote burgers en experts

De Databond heeft als taak om de menselijke en publieke waarden te waarborgen in elk project waar technologie gebruikt wordt en om technologisch burgerschap te stimuleren. De deelname van burgers en medewerkers zorgt voor technologisch bewustzijn, meer vertrouwen en acceptatie van nieuwe technologieën en een bredere blik op technologie.