Waarom is GroenLinks jouw partij?

Vanwege de combinatie van groen en rood en dat deze dingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Hoe ziet jouw ideale stad eruit?

Een stad met rafelranden, waar mensen op verschillende manieren kunnen leven. Een stad met veel groen en ruimte. Een stad waar niet iedereen gehaast is, maar er ook tijd is voor het echte gesprek.

Wat kan en moet nog beter in Amsterdam?

Mensen die zich niet gehoord en gezien voelen meer een stem geven. Als partij moeten we nog veel meer mensen spreken en op plekken komen, om zo verhalen te kunnen ophalen van wat er leeft.

Hoe bereik je jouw idealen het beste?

Samen met Amsterdammers. Het liefst schrijf ik een voorstel samen en gaan we de boer op om het voorstel aangenomen te krijgen. De ideeën doe ik op aan de hand van gesprekken met mensen, door hen weet ik wat er moet gebeuren.

Wat heb jij aan het eind van je termijn (hopelijk) voor elkaar gekregen?

Ik zou graag de reeks voorstellen ‘Zeggenschap in de zorg’ samen met Amsterdammers hebben ingediend en aangenomen zien worden. De positie van ervaringsdeskundigen is stevig en zichtbaar, én we hebben in alle buurten buurtbanen.

Wat is je grootste talent?

Ik kan verbinding maken met mensen, echt luisteren en horen wat mensen beweegt. Ik ga voor slow politics en hoef niet te scoren. Ik ben altijd makkelijk benaderbaar.

Wat is je zwakke plek?

Soms vind ik het saai, te log en te langzaam in de Stopera en mis ik een kloppend hart in de taal en de stukken die we bespreken.

Je zit in de raad sinds 2014. Waar ben je trots op?

De commissie waarin we het voorstel ervaringdeskundigen bespraken en zo’n tien geweldige mensen kwamen inspreken, en dat de collega woordvoerders ook hun persoonlijke verhalen vertelden. We kwamen even los van de politieke realiteit en waren even samen mens.

Wat is leuk om over jou te weten?

Ik houd heel erg van friet 🍟