Zaterdag 19 september is het World Cleanup Day. Overal ter wereld gaan mensen de straat op om zwerfvuil op te ruimen, voor een schone leefomgeving. Ook ik ga meedoen in het Westerpark: als Amsterdammer stoor ik me elke dag aan het zwerfafval op straat en in het park. En als woordvoerder Reiniging in de gemeenteraad kijk ik met een extra kritisch oog naar hoe we de stad schoner kunnen krijgen én houden. 

Voor mij is deze dag vooral een actiedag voor een schonere stad. De beelden van de Amsterdamse parken na een mooie dag zijn bekend: bezaaid met plastic en ander afval, dat is overgebleven van alle gezelligheid. De rotzooi bij de afvalcontainers omdat mensen het er naast gooien, de rotzooi die in de grachten terecht komt; al deze beelden verontrusten me, en ik denk vaak: dit loopt de spuigaten uit.

Aan onze reinigers ligt het meestal niet. Die werken elke dag keihard om de stad schoon te maken en te houden. Soms is er gewoon niet tegenop te reinigen. Het gedrag van mensen is een belangrijke factor. Ik snap werkelijk niet waarom mensen afval op straat of in het park gooien. Of naast een vuilcontainer, in plaats van er in.

Maar er is meer: er is veel te veel wegwerp-materiaal. Er wordt nog steeds veel en steeds meer plastic geproduceerd, dit werd recentelijk nog bevestigd in dit alarmerende artikel in De Correspondent. 

Gelukkig bestaan er diverse initiatieven om zwerfafval tegen te gaan, ook vanuit de politiek. De hoeveelheid plastic tasjes is al ‘aangepakt’, Europa gaat single-use plastic verbieden, en eindelijk komt er statiegeld op kleine flesjes. En, heel belangrijk: in Amsterdam zetten we in op een circulaire economie waarin grondstof en materialen worden hergebruikt. 

Maar er is meer nodig; minder productie van plastic, meer herbruikbare materialen. 

Ik doe deze zaterdag dan ook de oproep; stop je afval in de bak, gebruik minder wegwerpmateriaal. En wij als politiek moeten onszelf en de industrie dwingen tot ander aanbod, minder plastic, meer hergebruik, meer statiegeld. 

Een schone stad maken we samen. Clean up the world; change the system!