Testen is en blijft het belangrijkste instrument dat er is in de bestrijding van de crisis. Daarom is de inzet van sneltesten en voldoende capaciteit ook zo belangrijk.
Het andere belangrijke instrument is ‘isolatie’ van mensen met een besmetting. Want anders heeft dat testen ook geen zin. En daar lijkt langzamerhand een belangrijke bottleneck te komen. Gisteren viel ik van m’n stoel toen ik hoorde dat er bij een positieve test en geen coronagerelateerde klachten maar 72 uur quarantaine nodig zou zijn.

Communicatie rondom quarantaine
Ik ben geen viroloog, maar dat lijkt me een te korte periode die veel risico’s met zich meebrengt. Of het nou wel of niet medisch verantwoord is, feit is dat dit soort informatie meer verwarring dan duidelijkheid oproept. Verwarring die we absoluut niet kunnen gebruiken. En zeer ondermijnend is voor de aanpak die al zo veel offers vraagt.

Communicatie, communicatie, communicatie.

Mijn vraag aan de wethouder is; kan vanuit de GGD duidelijkheid worden geschapen?

Quarantainehotels voor als thuisquarantaine niet mogelijk is
Maar of het nou 72 uur is of 10 dagen, mensen met een positieve coronatest gaan steeds vaker toch sneller weer aan het werk of komen op een andere manier in contact met andere mensen.

Dat aantal wordt geschat op 20%. Dat zijn gigantische aantallen. Dat is geen dweilen met de kraan open, maar met een gebroken waterleiding.

Eerder hebben we vanuit de GroenLinks-fractie al schriftelijke vragen gesteld over deze situatie. Het is nodig om inzicht te krijgen in de achtergronden van deze cijfers. En laat het duidelijk zijn dat als er sprake is van moedwillig niet willen naleven van deze regels, dat meer dan ernstig en buitengewoon asociaal is.

Huis met te weinig ruimte
Maar volgens ons is het voor mensen,ondanks alle sociaal-economische ondersteuning die er is, soms gewoon niet mogelijk om zich te houden aan een quarantaine. Als je geen inkomen hebt, als je niet werkt en de TOZO onvoldoende is, als je mantelzorgtaken hebt, als je in een huis woont met te weinig ruimte. We vragen daarom om de mogelijkheid van quarantainehotels en andere ondersteunende maatregelen te onderzoeken om de quarantaine ook voor die mensen mogelijk te maken.

Het is hoe dan ook nodig dat we duidelijkheid krijgen over de omvang van deze problematiek om zo snel mogelijk alles in te zetten om dit cijfer naar beneden te krijgen.

Ik hoop dat we snel de antwoorden krijgen zodat we deze ook bijvoorbeeld in de eerstvolgende raad kunnen bespreken.