In de ontwerp Omgevingsvisie 2050 Menselijke Metropool blikt het stadsbestuur vooruit naar hoe Amsterdam eruitziet in 2050. Hoe richten we de stad in? Waar gaan we wonen en werken? Hoe reizen we van A naar B? En hoeveel plek is er straks voor groen? We willen ook ruimte bieden aan vernieuwing en een meer circulaire economie. Veel Amsterdammers hebben hierover meegedacht. Hieronder hebben we de vijf hoofdlijnen van de visie alvast kort voor je op een rijtje gezet.
 

Osdorpplein

Meerkernige ontwikkeling

Amsterdam is uit balans met één stadscentrum waar alles op gericht is.  Het Osdorpplein in Nieuw-West, de Amsterdamse Poort in Zuidoost en het Buikslotermeerplein in Noord zijn straks grootstedelijke stadscentra met winkels, horeca en cultuur. Bedrijventerreinen worden bruisende stadsbuurten, zoals Haven-Stad, Schinkelkwartier en de noordelijke IJ-oevers. Door woningbouw en werkgelegenheid te concentreren rond de stations en vervoerverbindingen te verbeteren, wordt Amsterdam nog beter verbonden met belangrijke plekken in de regio, zoals Almere, Zaandam, Purmerend en Hoofddorp.

GROEIEN BINNEN GRENZEN 

Minimaal 150.000 woningen erbij voor 250.000 nieuwe inwoners in 2050. Plus 200.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Amsterdam wil dat de groei volgens het principe van de Donuteconomie het sociale fundament van de stad versterkt en het draagvermogen van de planeet niet overschrijdt. Daarom mag de groei van de stad alleen plaatsvinden binnen de huidige stadsgrenzen. Dat versterkt de kwaliteit van bestaande buurten, helpt om woningen en bedrijfsgebouwen te verduurzamen en beschermt het landschap aan de randen van de stad. De stad wordt ingericht op hergebruik van materialen en grondstoffen en op een meer zelfvoorzienende energieopwekking zoals stadsverwarming en zonne- en windenergie.

Donuteconomie getekend door Salome Oey
Sportklasje in park tijdens zonnig weer

Duurzaam en gezond bewegen

In een compacte, gezonde stad staan ontmoeten en bewegen in de openbare ruimte voorop. Er is plek nodig om te bouwen, voor groen, voor de fietser en de voetganger. Daarom moet de auto als ruimtegebruiker een stap terug doen. Met als doel: meer ruimte, schonere lucht en gezonder bewegen. In de hele stad krijgen lopen, fietsen en openbaar vervoer ruim baan. Mede dankzij de verdichting krijgen Amsterdammers hun voorzieningen, inclusief park, in de eigen buurt op loop- of fietsafstand. Buurten en kernen worden verbonden door een netwerk van veilige fietsroutes en openbaar vervoer. Drukke autostraten als Lelylaan en Gooiseweg worden straks aantrekkelijke stadslanen.

 

Rigoureus vergroenen

Verdichting wordt gecombineerd met vergroening van de stad. Daarbij is meer en vooral beter groen het doel, door minder verharding en meer groen aan en op gebouwen. De stad zal rigoureus vergroenen met meer en betere natuur door de hele stad. Straten en pleinen worden autoluw en groen ingericht, straatstenen zullen wijken voor bomen en beplanting. Bouwen wordt natuurlijker door gevels en daken te vergroenen.  Al het groen in straten, pleinen en parken wordt ingericht op ontmoeting, ontspanning en recreatie. Een ander belangrijk doel is tegengaan van hittestress en vergroten van het waterbergend vermogen van de stad.

Gebouw met hangende tuinen (Milaan) Victor Garcia Unsplash
 max-van-den-oetelaar-unsplash oude turfmarkt amsterdam kade gracht

Samen stadmaken

Meer mogelijkheden voor maatschappelijk initiatief. Samen met Amsterdammers, corporaties en private partijen bouwt de gemeente aan de stad. Amsterdam heeft hier een traditie in. Er is ruimte voor experimenten, verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor bewoners. Zij kunnen individueel of in collectieven zoals coöperaties betaalbare huurwoningen bouwen, voorzieningen beheren, energie opwekken, meedoen met de inrichting van de buurt of lokaal ondernemerschap. We onderzoeken de haalbaarheid van een gemeentelijk woningbouwfonds voor coöperaties waaruit Amsterdammers kunnen lenen om hun plannen te financieren. 

Wat vind jij ervan?

Ons raadslid Nienke van Renssen (Ruimtelijke Ordening, Openbare Ruimte, Groen, Wonen) is blij met deze concept Omgevingsvisie: "Met deze Omgevingsvisie slaan we een nieuwe weg in. Het gaat niet meer alleen om hoe de stad kan groeien, maar vooral hoe we samen de stad kunnen verbeteren en vergroenen en toegankelijk kunnen houden voor iedereen!"
Heel veel Amsterdammers hebben meegedacht over deze Omgevingsvisie. Zij vinden duurzaamheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en ontmoeting belangrijk. En inwoners willen mee kunnen bepalen hoe stad en buurt eruit gaan zien. Zo maken we de stad samen. De onstuimige groei van het afgelopen decennium heeft ook voor vervreemding gezorgd, het gevoel de eigen buurt kwijt te raken. Het stadsbestuur maakt in deze visie wellicht ook keuzes die sommige mensen pijn zullen doen. De keuzes zijn gemaakt met het doel van een toegankelijke en groene stad voor ogen. Als GroenLinks Amsterdam vinden we het heel belangrijk om te weten hoe de hele stad naar de Omgevingsvisie kijkt. Daarover zijn we al in gesprek zijn geweest en we zullen dat blijven doen de komende tijd. Binnenkort organiseren we een online thema-avond. Houd onze website of sociale media in de gaten!

Van 21 januari tot en met 3 maart ligt de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 via de website van de gemeente ter visie, en kun je per mail of brief je mening geven over de verschillende onderwerpen.

Amsterdam Amstel en grachten

GA MET ONS IN GESPREK OVER DE OMGEVINGSVISIE

Ons raadslid Nienke van Renssen wil graag de meningen van GroenLinks horen en jullie meer vertellen over de visie. Daarom organiseren wij op woensdagavond 17 februari een online gesprek. Nienke zal een toelichting geven op de Omgevingsvisie en we zullen aan de hand van 5 thema’s in breakout rooms in gesprek gaan. De vijf thema’s zijn: meerkernige ontwikkeling, groeien binnen grenzen, duurzaam en gezond bewegen, rigoureus vergroenen, en samen stadsmaken. Wethouder Marieke van Doorninck zal de avond inleiden.

Welke deelsessie wil je bijwonen?