De Kinderdonut is een manier om met scholen, de Kinderraad en andere organisaties in de stad de wensen van kinderen voor de stad van de toekomst in kaart te brengen. Samen met hen wordt er een basis gelegd voor toekomstig beleid: hoe moeten sociale rechten worden gerealiseerd? En hoe doen we dat binnen de grenzen van de planeet?

In de afgelopen jaren heeft Amsterdam de donuteconomie, bedacht door de Britse econoom Kate Raworth, verder geïmplementeerd in het beleid van Amsterdam: een manier om een welvarende samenleving te ontwikkelen binnen de grenzen van het klimaat. Als één van de eerste steden die dit uitvoert, is het belangrijk om het goede voorbeeld te zetten: een duurzaam, inclusief model waar iedereen aan meewerkt. GroenLinks wil nu een stap verder gaan, samen met de jongere generaties naar de kinderdonut.

De rechten van het kind

In 1995 ondertekende Nederland de Verdrag voor de Rechten van het Kind, waarmee ze met bijna alle andere landen in de wereld afspreken om de fundamentele rechten van kinderen over de hele wereld te beschermen. Dit geeft kinderen het recht om zich te laten horen en om gehoord te worden door de overheid. 

Steeds komt naar voren dat we kinderen onvoldoende betrekken bij beslissingen die hen het meeste raken. Er wordt niet genoeg naar jongere generaties geluisterd en dit zorgt er vaak voor dat ze bij belangrijke onderwerpen vergeten worden. Imane Nadif (raadslid GroenLinks): “Klimaatverandering is hier een goed voorbeeld van. Bij dit soort grote vraagstukken is het essentieel dat de overheid kinderen voldoende betrekt bij besluiten over hun toekomst. Het gaat om hun toekomstige leefomgeving.” 

Jongeren hebben zich al bewezen

Bovendien hebben we de afgelopen jaren duidelijk kunnen zien dat de jongere generaties zich sterk interesseren voor klimaatkwesties. Voorbeelden hiervan zijn de Jonge Klimaatbeweging en Youth for Climate. Organisatie die lobbyen en campagne voeren voor een betere toekomst. Hierbij schetsen ze scenario’s voor de toekomst en duurzame levenswijzen die ze voor zich zien. Deze inzet van jongeren en kinderen zou goed gebruikt kunnen worden in Amsterdam en kan zorgen voor een nieuw, passievol en inclusief inzicht in de klimaatproblematiek.

GroenLinks maakt zich al langer sterk voor meer vertegenwoordiging van jongeren en kinderen in de Amsterdamse politiek. Zo heeft de partij onlangs gepleit voor het verruimen van het kiesrecht voor de stadsdeelcommissies naar 16 jaar, is er een voorstel ingediend om jongerenparticipatie bij alle besluitvorming te versterken. Imane Nadif: “Als politiek geven we vorm aan beleid voor de komende decennia. Het is belangrijk om daar ook degene bij te betrekken die er daar de gevolgen van gaan ondervinden. Dat is ons doel: het ontwikkelen van een stad vóór de toekomst, door de toekomst.”