Nieuws van Femke Roosma

Femke blogt: Geld voor zorg moet naar zorg!

Geld voor zorg moet naar zorg. Het klinkt zo logisch. Maar vanzelfsprekend is het niet helaas. Amsterdam houdt dit jaar 19 miljoen euro zorggeld over, wat niet opnieuw wordt geïnvesteerd in zorg. En dat, terwijl veel Amsterdammers afzien van zorgvoorzieningen omdat ze die niet kunnen betalen, er bezuinigd wordt op dagbesteding en huishoudelijke zorg en er een grote ongelijkheid is in gezondheid in deze stad.

Lees verder

Meer geld voor mantelzorgondersteuning oudere migranten

Bij het vaststellen van de plannen voor mantelzorgondersteuning en informele zorg vorige week in de gemeenteraad, is op initiatief van GroenLinks 150.000 euro extra uitgetrokken voor het ondersteunen van mantelzorgers en informele zorgverleners van migrantenouderen en cliënten.

Lees verder

Maatwerk in thuiszorg nodig

SP, GroenLinks en PvdA willen dat de gemeente maatwerk gaat leveren als het gaat om huishoudelijke zorg aan huis. Door de bezuinigingen van het Rijk op de thuiszorg krijgen zorginstellingen minder geld van de gemeente voor de thuiszorg. Zoals het nu gaat leidt dat volgens GroenLinks, SP en PvdA regelmatig tot onduidelijkheid over hoeveel zorg geleverd moet worden per cliënt.

Lees verder

Femke Roosma over de Amsterdamse begroting voor 2016

Tijdens de behandeling van de begroting sprak GroenLinks-raadslid Femke Roosma over de keuzes die het college maakt in de begroting. Hoewel de coalitie spreekt over een ‘saaie begroting’, is dit voor haar allerminst het geval. Er wordt bezuinigd op de afvalketen, zorgsubsidies en het ambtelijke apparaat. Zo staat - of ontbreekt - in de begroting veel meer dat tot de verbeelding spreekt. Het enige saaie uit de begroting is de term RVE.

Lees verder

‘Investeer meer in toegankelijkheid'

GroenLinks Amsterdam roept de gemeente op te investeren in de fysieke en sociale toegankelijkheid van de stad. Bij de begrotingsbehandeling 2016 stelde raadslid Femke Roosma voor één miljoen euro vrij te maken voor een Toegankelijkheidsfonds, waarmee de grootste knelpunten aangepakt gaan worden.

Lees verder

GroenLinks blij met Amsterdamse aanpak kostendelersnorm

Naar aanleiding van vragen van GroenLinks en SP heeft het college besloten een groep bijstandsgerechtigden te compenseren voor de kostendelersnorm. Het gaat om gezinnen waarvan één van de partners geen geldige verblijfsstatus heeft. Daarnaast onderzoekt het college welke mensen onterecht worden benadeeld door de regel. In juli riepen raadsleden Femke Roosma (GroenLinks) en Peter Kwint (SP) het college op om de gevolgen van de kostendelersnorm te onderzoeken en de slachtoffers snel te compenseren.

Lees verder