Afgelopen woensdag besprak de gemeenteraad de Uitvoeringsagenda Mobiliteit. Raadslid Zeeger Ernsting noemde deze agenda eerder een ‘pro-auto beleid’, zo komen er 2.000 nieuwe autoparkeerplaatsen bij. GroenLinks heeft daarom tegen de Uitvoeringsagenda gestemd en voorstellen gedaan om meer ruimte te bieden voor de fiets.

Raadslid Zeeger Ernsting schrijft daar over:
De Mobiliteitsagenda staat vol mooie woorden over meer ruimte, meer voetgangers, meer fietsers, meer groen. Prachtige intenties en woorden waarvan een GroenLinkser toch zou moeten denken “het is volbracht”.

Fietser eerst?
Het lijkt nu zo dat andere partijen, zelfs de VVD, begrijpen dat de auto eerder een obstakel is voor een bereikbare en succesvolle stad, dan een hulpmiddel. Andere partijen zetten in de openbare ruimte, net als GroenLinks, eindelijk de méns centraal, niet de machine. En het gaat om mensen: een stad voor mensen; niet voor blik.
Waarom zouden die mensen veroordeeld moeten zijn tot een plek aan de zijkant, vlak langs de gevels, in de schaduw? Waarom kunnen mensen, op een fiets of te voet, kinderen en ouderen, zich maar met moeite veilig door de stad bewegen? Waarom vallen de meeste verkeersslachtoffers onder fietsers en voetgangers? Eindelijk valt ook bij andere partijen het kwartje en gaan we de stad echt verbeteren en autoluwer maken. Zo lijkt het althans, als je de inleidende bespiegelingen van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit leest en zo leek het ook uit de persberichten en krantenkoppen.

Mooie woorden, slappe maatregelen
Maar helaas, het lijkt maar zo. Bij een nadere lezing van het stuk ontstaat een ander beeld. Een paar voorbeelden: een tweetal paaltjes aan een zijde van de Nieuwmarkt wordt aangeprezen als ‘autovrije Nieuwmarkt’. Nee hoor, aan de andere drie zijden van het plein rijden de auto’s gewoon nog als voorheen. Meer ruimte voor voetgangers vertaalt zich in de kop ‘negen straatjes autovrij’. Ja ammehoela. Op zaterdag. Op proef. De negen kortste straatjes van Amsterdam. Twee van die straatjes zijn trouwens eigenlijk een steeg, maar dat terzijde.
Nog een kop uit het stuk: ‘de Rode Loper als magneet voor het winkelend publiek’. Dat is echt de naam van een van de maatregelen in de Uitvoeringsagenda. Nou. Dan komt er wat, zou je denken. Maar de enige maatregel die er in de tekst onder staat is: we bouwen twee garages af die al in voorbereiding zijn, maar heffen vervolgens géén parkeerplekken op straat op om ruimte te geven aan dat winkelende publiek, en dat ook nog in tegenspraak tot eerdere besluiten..

Geen daden, maar woorden
GroenLinks twijfelt niet aan de goedbedoelde intenties. Er lopen bij het college geen gewetenloze mensen rond. Maar er wordt wel behoorlijk wat ‘opgeleukt’ in de communicatie en dat stoort. We moeten het plan niet beoordelen op intenties, niet op mooie woorden, maar op maatregelen en op wat ons als raad wordt gevraagd.
En helaas is dat wat voorligt, gewoon niet goed genoeg. Niet goed genoeg voor GroenLinks, maar vooral niet goed genoeg voor de Amsterdammer. Het is ook eigenlijk helemaal geen uitvoeringsagenda. Het is een opsomming van maatregelen, die voor de helft al bekend en in uitvoering zijn bij stadsdelen, en voor de andere helft tamelijk vage voornemens en onderzoeken. De agenda zet de maatregelen ook niet uit in tijd en investeringen, iets wat juist zou verwachten bij een Uitvoeringsagenda.

Acht nieuwe parkeergarages
Het concrete en nieuwe dat er dan wél in staat is bovendien een nadrukkelijke breuk met het verleden: acht nieuwe autogarages moet de gemeente bouwen, met als effect 2.000 extra parkeerplekken in de binnenstad. Want de te bouwen plekken worden láng niet allemaal opgeheven op straat. Was het maar zo. 2.000 extra parkeerplekken bovenop wat er nu is.
Plekken die gevuld moeten worden, plekken die gevuld zúllen worden door meer auto’s. Tezamen met de omvangrijke lijst doorstromings- en versnellingsmaatregelen voor auto’s doet dat de ‘autoluw ambities’ die de stad de afgelopen 23 jaar heeft nagestreefd teniet. En dat is - als deze gemeenteraad deze Agenda aanneemt – ook de beslissing van de gemeenteraad. En ik wéét dat ook de SP en D66 die garages eigenlijk ook niet willen. De SP heeft een motie aangekondigd om zodanige eisen te stellen dat die garages er uiteindelijk toch niet zullen komen, denken ze. Maar waarom dan toch dit besluit nemen? Het is een stap in precies de verkeerde richting.

Tien voorstellen, zes aangenomen
Rechtsaf, zo u wil. De VVD noemde de mobiliteitsagenda een mooi totaalpakket. En dat is inderdaad precies wat het is: een mooi VVD totaalpakket. Met mooie woorden over fietser en vooral: meer ruimte voor de auto. Meer is het niet; alle mooie woorden en foto’s ten spijt.

Zeeger Ernsting diende daarom tien amendementen en moties in, die gezamenlijk een weergave geven van de voornaamste bezwaren en zorgen omtrent de Uitvoeringsagenda. Hij bereikte hiermee meer ruimte voor fietsers, minder ruimte voor de vrachtwagens. Hieronder kun je de aangenomen moties lezen.