De politiek hoort elke bevolkingsgroep te vertegenwoordigen, dus ook jongeren. Maar zo voelt het niet voor de jongeren die we hebben gesproken. Op dit moment laat de gemeente volgens hen kansen liggen door te weinig naar de Amsterdamse jongeren te “luisteren”, waardoor er niet optimaal kan worden ingespeeld op de behoeftes en mogelijke problemen van deze groep. Er is maar een klein groep die politiek of maatschappelijk participeert in Amsterdam en de juiste kanalen daarvoor weet te vinden.

Voor veel jongeren voelt het alsof hun stem niet echt uitmaakt, terwijl het in onze ogen juist heel belangrijk is dat hun mening gehoord wordt om tot goed beleid te komen. Ze kunnen bijvoorbeeld al veel ervaring hebben met onderwerpen zoals onderwijs of wonen. De huizen in Amsterdam zijn voor steeds meer mensen onbetaalbaar. Jongeren maken zich grote zorgen en denken dat zij de stad moeten verlaten. Een ander probleem zijn de flexbanen: tijdens de coronacrisis stonden jongeren vaak als eerste op straat. Anderen ervaren veel geldzorgen door het leenstelsel, waardoor studeren een stuk duurder is geworden, en daardoor voor minder mensen bereikbaar is geworden.

Dit zijn de dingen die jongeren graag willen zien:

  1. Neem jongeren actief mee in besluiten die over hen of over hun toekomst gemaakt bijvoorbeeld woon- en werkgelegenheid. Dit kan door bijvoorbeeld in beleid expliciet te benoemen hoe jongeren hierbij betrokken zijn. 
  2. Maak de afstand kleiner tussen de gemeente en jongeren. Beleidsmakers, politici en ambtenaren moeten zelf naar jongeren toe komen en het gesprek aangaan in plaats van andersom. 
  3. Stimuleer jongeren om actief te zijn in de gemeenteraad, als bijvoorbeeld raadslid of duoraadslid, of vrijwilliger in werkgroepen. Daarmee wordt de drempel tussen politiek en jongeren kleiner.

Jongeren zijn de toekomst van onze stad

Meedenken over beleid leert jongeren kritisch nadenken over maatschappelijke thema’s en hoe zij actief invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving. Met andere woorden:jongerenparticipatie zorgt voor betrokken burgers in de stad! 

Het is daarom om meerdere redenen een gemiste kans, voor zowel de jongeren als de rest van de stad, als hun stem niet wordt gehoord. Daarom wil GroenLinks ervoor zorgen dat de stem van Amsterdamse jongeren meer wordt gehoord door beleidsmakers en politici. Hieronder een aantal van onze ideeën:

  • Structureel programma: We roepen de  gemeente op met een diverse groep jongeren, de jongerenburgemeester en jongerenorganisaties een programma rondom jongerenparticipatie te maken. Denk hierbij aan een wekelijkse pizza-avond waar jongeren over hun ervaringen en behoeftes kunnen spreken of aan een platform waar jongeren hun ideeën voor de stad kunnen delen
  • Schat betrokkenheid op waarde: Jongeren moeten beloond worden voor hun tijd en inzet in het participeren door hun een vergoeding aan te bieden.
  • Vooraf betrekken: Bij ieder gemeentelijk project dat over de belangen van jongeren gaat, zoals onderwijs en huisvesting, vooraf bedenken en vastleggen op welke wijze jongeren een rol krijgen. 
  • Stemrecht: Jongeren moeten stemrecht krijgen vanaf 16 jaar voor de verkiezingen van stadsdeelcommissies, en daar ook lid van kunnen worden. 
Women's march

Wat vind jij?

Heb jij nog punten waar jij tegenaan loopt? Heb je nog andere ideeën om jonge mensen (15-25 jaar) te betrekken bij de gemeentepolitiek? Vul dan de onderstaand formulier in. Wij overhandigen jullie ideeën aan ons raadslid Lene Grooten en onze wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering).

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.