We zitten midden in een wooncrisis. Verhuurders zoals Blackstone en prins Bernard maken miljoenenwinsten, terwijl huurprijzen door het plafond gaan en een koopwoning voor steeds meer mensen onbereikbaar wordt. We hebben gezonde volkshuisvesting nodig. We hebben allemaal recht op een dak boven ons hoofd. Daarom zijn we in Amsterdam de afgelopen jaren hard bezig geweest om weer grip op wonen te krijgen. We bouwden recordhoeveelheden woningen, pakten huisjesmelkers aan en stelden grenzen aan vakantieverhuur.

Nu zetten we de volgende stap, een woonplicht voor alle woningen in de stad met een WOZ waarde tot 512.000 euro. Deze bescherming tegen beleggers hadden we al ingevoerd voor nieuwbouw, maar kan nu door een wetswijziging ook voor al bestaande woningen gaan gelden. Ons raadslid Nienke van Renssen maakte zich al lang hard voor het zo snel mogelijk invoeren van deze maatregelen: “Ik ben heel blij dat we dit nu zo snel mogelijk, na inwerktreding van de wet, nog dit voorjaar kunnen invoeren. Want elke woning die onbetaalbaar wordt is er een teveel.”

HOE MAKEN WE WONEN WEER BETAALBAAR?

Huizen zijn bedoeld om in te wonen, niet om winst mee te maken. We bevinden ons in de grootste woningcrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Er is een groot gebrek aan goede en betaalbare woningen, de huizenprijzen blijven stijgen en de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn veel te lang. De stress bij huizenzoekers stijgt, en het aantal daklozen is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld.

Hoe het zover heeft kunnen komen? Jesse legt het je uit in deze video.

Liever lezen? 👉 Eerlijk wonen

Wat willen we nog meer doen?

We vinden dat de overheid een actieve rol moet nemen om het fundamentele recht op wonen zo goed mogelijk te waarborgen. En we nemen maatregelen waar de landelijke overheid bewust niet in wil grijpen. Een aantal programmapunten uit ons concept-verkiezingsprogramma: 

  • We richten een Gemeentelijke Woningbouwcorporatie op. Daarmee kopen we leegstaand vastgoed op en woningen van corporaties die anders op de vrije markt zouden belanden. Zo houden we de voorraad sociale huur op peil en versterken we het middensegment.
  • We creëren meer opvang en begeleiding voor alle groepen zonder thuis, ook voor mensen zonder papieren. In Amsterdam slaapt niemand op straat. 
  • We bieden voorrang aan leraren op scholen waar de tekorten groot zijn, en bewoners uit de eigen wijk krijgen een voorsprong bij nieuwbouw. 
  • Het voortdurende erfpachtstelsel wordt omgezet naar Community Wealth Return. Zo vloeit gerealiseerde waardestijging terug naar de lokale gemeenschap zonder dat huidige bewoners plots met kostenstijgingen worden geconfronteerd. Eigenaars die hun woning sociaal verkopen betalen minder.