Stel je voor: jij bepaalt hoe je woont. Samen met een groep medebewoners in een coöperatie bepalen jullie zelf hoe jullie leven en geven jullie je omgeving vorm. Misschien deel je een tuin, heb je een gezamenlijke woonkamer of regel je de kinderopvang samen. Er is gemeenschappelijkheid en democratisch zelfbestuur. Dit is het idee achter de wooncoöperatie. En daar gaan we de komende jaren werk van maken in Amsterdam.

Het doel is simpel. Volkshuisvesting is geen markt en een woning is geen speculatieobject. Door middel van wooncoöperaties realiseren Amsterdammers samen eeuwigdurend betaalbare woningen waar ze zelf zeggenschap over hebben. Gezamenlijk geven bewoners hun buurt en directe woonomgeving vorm. Er is democratisch zelfbestuur van een gemeenschap die meer of minder met elkaar deelt, maar in elk geval met elkaar bepaalt hoe hun woningen en leefomgeving eruit moet zien. 

 

Amsterdamse plannen

De komende twee jaar starten 20 tot 25 nieuwe projecten in de stad. In 2025 willen we 7.000 woningen in wooncoöperaties hebben in Amsterdam. Het uiteindelijke doel is zelfs dat 10% van alle woningen door bewoners zelf wordt beheerd in. Een groot deel daarvan wordt gerealiseerd via nieuwbouw. Maar ook in de bestaande stad moet deze vorm van wonen veel normaler worden. Hiervoor wil GroenLinks dat de gemeente huurders van woningcorporaties beter helpt bij het opzetten bij een ‘beheercooperatie’ waarbij de woningen eigendom blijven van de corporatie, maar bewoners wel in meer of mindere mate aan zelfbeheer doen.

Wooncoöperaties zijn niet nieuw. In Amsterdam zijn er als sinds het begin van de vorige eeuw een aantal. Ook over de grens zijn er veel voorbeelden van wooncoöperaties te vinden. Zo heeft Duitsland bijvoorbeeld ruim 2 miljoen woningen in coöperatief verband, met name in de grote steden. Ook in Zweden en Denemarken is collectief bezit van woningen heel normaal. 

In Nederland lopen initiatiefnemers nog vaak tegen verschillende obstakels aan. Zo zijn Nederlandse banken niet bekend met coöperaties, waardoor ze moeilijk een hypotheek kunnen krijgen. Komende jaren moeten de moeilijkheden weggenomen worden en coöperaties gestimuleerd worden via het Actieplan .

Wat GroenLinks betreft zijn wooncoöperaties een goede aanvulling om Amsterdammers meer zeggenschap te geven en te zorgen dat er weer gewerkt wordt aan fijn en betaalbaar wonen in onze mooie stad.