Vandaag kwamen Amsterdam en de woningcorporaties met nieuwe samenwerkingsafspraken voor de komende vier jaar. Dit betekent: meer sociale huurwoningen, meer middenhuurwoningen en veel verduurzaming.

GroenLinks-woordvoerder Dorrit de Jong: “Na decennia van krimp gaat het aantal sociale en middenhuurwoningen de komende jaren flink groeien. Dit is wat de stad hard nodig heeft.” Woningcorporaties bouwen de komende vier jaar netto 3.000 sociale huurwoningen bij. Ook komen er 1.100 middeldure huurwoningen bij. Dat is veel meer dan in de vorige afspraken. Hiermee zorgen we dat iedereen in Amsterdam kan blijven wonen.

GroenLinks is daarnaast erg blij dat er voor het eerst harde afspraken gemaakt over CO2-reductie door woningcorporaties. Zij zullen de komende vier jaar 8% van hun CO2-uitstoot verminderen. Het aantal zonnepanelen zal ook flink toenemen. Hiermee pakken de corporaties hun rol om ervoor te zorgen dat Amsterdam in 2030 het doel van 55% minder CO2-uitstoot haalt.

 

Doen we het maximale om Amsterdam betaalbaar te maken?

Er kan altijd meer. En dat zou GroenLinks ook willen. De nieuwe afspraken betekenen een duidelijke trendbreuk met de afgelopen 25 jaar, maar zijn nog niet genoeg om de wooncrisis op te lossen. Naast het jarenlang uitkleden van de brede volkshuisvesting is de belangrijkste reden hiervoor een landelijke belasting: de verhuurderheffing. Amsterdamse corporaties betalen nu al bijna vier van de twaalf maanden huur die zij krijgen aan het Rijk. Met dat geld zouden ze veel meer woningen kunnen bouwen en verduurzamen.

Met de nieuwe afspraken halen gemeente en corporaties het onderste uit de kan om meer betaalbare woningen te bouwen. Maar hiermee zijn we er nog niet. Idealer zou GroenLinks zien dat corporaties helemaal geen sociale huurwoningen meer verkopen, zeker niet op plekken waar die schaars zijn. Daar blijven we de komende jaren dan ook scherp op letten. Ook vinden we dat er afspraken moeten komen met beleggers zodat zij meer middenhuurwoningen gaan bouwen. 

 

Halen we hiermee de klimaatdoelstellingen?

De corporaties hebben toegezegd om naar 3% CO2-reductie per jaar te gaan. Onze wethouder Duurzaamheid Marieke van Doornick gaat aan de slag om ze hieraan te houden, en om via ruim 20 nieuwe projecten voor meer zonne-energie te zorgen. Zo werken we aan een duurzame en toegankelijke stad.