GroenLinks Amsterdam staat voor een vrije stad waar iedereen zich thuis voelt en niemand te krijgt met discriminatie en stigmatisering. Daarom werkte kandidaat-raadslid Kris van der Veen de afgelopen periode samen met onder meer COC Amsterdam aan het Regenboog Stembusakkoord. ‘Veel gaat goed in onze stad, maar ik maak me zorgen over de grote mate van onveiligheid die door veel LHBTIQ+-personen worden ervaren. Heel goed dat we met dit Stembusakkoord de toon zetten voor de komende periode.’

In het Amsterdamse Stembusakkoord staan veiligheid, zichtbaarheid en vitaliteit van de LHBTIQ+-gemeenschap voorop. ‘Voor ons is het vergroten van veiligheid voor LHBTIQ+-personen een prioriteit. We horen en lezen echt veel te vaak over situaties van onveiligheid, agressie en intimidatie. Dat moet stoppen.’ Onderdelen van de aanpak zijn onder meer het wegnemen van de drempels voor het melden en opvolgen van meldingen van LHBTIQ+-gerelateerd geweld. Ook willen alle ondertekende partijen dat Roze in Blauw een volledig operationele unit wordt binnen de politie Amsterdam.

In het akkoord is verder aandacht voor specifieke zorgbehoeften en wordt extra ondersteuning geboden aan kwetsbare en gemarginaliseerde groepen. Van der Veen: ‘Voor ons allemaal even belangrijk voor een inclusief Amsterdam. We willen ook nadrukkelijk groepen en individuen die veel meer narigheid en onveiligheid meemaken dan anderen steunen. Ik weet vanuit mijn werk bij 113 Zelfmoordpreventie hoe uitzichtloos het leven soms kan voelen voor LHBTIQ+-personen door wat ze meemaken. Met dit akkoord spreken we af dat we bijvoorbeeld zorgen voor safe spaces en onmisbare initiatieven als het Transhuis en de Transkliniek blijven steunen.’