Systeemverandering

Het aanpakken van de klimaatcrisis valt of staat bij systeemverandering. Dat betekent niet - zoals we al decennia horen - dat we met meer recyclen en korter douchen de planeet gaan redden. Wat het betekent is dat we eerlijk moeten kijken hoe alles verdeeld is. Zo ook degene die het meeste vervuilen, en dat zijn in dit geval de superrijken. De gulzige leefstijl van deze groep draagt onevenredig bij aan de klimaatcrisis. Oxfam Novib becijferde dat 16% van de wereldwijde uitstoot door de rijkste 1% wordt veroorzaakt

Ongelijkheid

Het toont weer aan dat ongelijkheid zich op alle fronten afspeelt. Het geld is ongelijk verdeeld en daarmee ook de bijdrage aan de klimaatcrisis. En deze kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter. Het pijnlijke is dat hoewel de superrijken meer bijdragen aan de klimaatcrisis, zij juist het meest weerbaar zijn tegen de klimaatcrisis. Dat zien we niet alleen op individueel niveau, maar ook op wereldniveau. Armere landen ervaren al decennialang de gevolgen van de klimaatcrisis terwijl rijkere landen het kunnen afhouden en de gevolgen alleen maar verergeren.

Privéjets

Privévliegtuigen zijn een belangrijke factor in de exorbitante uitstoot van deze groep. Een reis in een privéjet is wel vijf keer zo vervuilend als een vlucht met een commerciële lijn. Toch worden privévluchten gesubsidieerd door middel van belastingvrijstelling voor kerosine en EU-belastingvoordelen voor gebruikers van privéjets. En dit terwijl 10% van alle privévluchten binnen Europa zijn. De meest populaire bestemmingen liggen dan ook ontzettend dichtbij: er worden vanuit Nederland vooral tripjes gemaakt naar Parijs en Londen, en ook Luxemburg wordt veel bezocht. Allemaal plekken die makkelijk met de trein te bereiken zijn. Elke privéjet is dus een gesubsidieerde, onnodige klimaatramp met vleugels.

Het is daarom absurd dat privéjets niet worden meegenomen in de kabinetsplannen voor Schiphol. Het aantal vluchten vanaf Schiphol moet krimpen, maar privévluchten worden niet meegerekend. En dit terwijl het er niet weinig zijn. In september 2022 zat de teller voor aantal privévluchten van dat jaar al op 16.147 vluchten. Een vlucht van vier uur in een gemiddelde privéjet heeft dezelfde ecologische voetafdruk als de modale Europeaan per jaar: zo’n 6,8 ton CO2

Stop onnodige vervuiling

Daarom dienden wij samen met de SP een motie in om privévluchten aan banden te leggen. Naar aanleiding van die motie heeft Amsterdam bij het kabinet gelobbyd tegen privéjets. Ook wordt er bij de  Europese Commissie gepleit voor het invoeren van een kerosinebelasting. Heel goed, maar er wordt nog niet geluisterd. Wil jij het kabinet nog wat meer aansporen? Onderteken dan de petitie van Greenpeace: “Stop privéjets, stop onnodige vervuiling”