Vincent de Kom, voorzitter Federatiebestuur GroenLinks Amsterdam: “Het verhaal van Simion Blom is een belangrijk pleidooi voor representatie en diversiteit in de politiek. Op dit moment is de politiek nog geen goede afspiegeling van de samenleving. Ook binnen onze partij is nog werk te doen. GroenLinks Amsterdam zet zich er daarom voor in om de politiek toegankelijk en inclusief te maken. Daarin hebben wij de afgelopen jaren veel stappen gezet. Wij hopen dat het verhaal van Simion uitnodigt tot een verder gesprek en verdere verandering richting een brede afspiegeling van onze maatschappij in de politiek. De afgelopen jaren heeft het Federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam hier daarom prioriteit nummer 1 van gemaakt.”

Maatschappelijk debat over inclusiviteit

Simion Blom: “Ik heb mijn ervaringen in de raad eerlijk en open willen delen, zodat we ervan kunnen leren en het politieke klimaat kunnen verbeteren. Als raadslid benadruk ik altijd dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Echte inclusiviteit betekent dat er ruimte is om te praten over wat beter kan. Dat is leiderschap waar onze samenleving om vraagt. Mijn partij is daarom onmisbaar in het maatschappelijke debat over inclusiviteit.”

GroenLinks Amsterdam kwam onder meer met een taskforce diversiteit en inclusie en stelde twee bestuursleden Scouting & Diversiteit aan. Er worden trainingen aangeboden voor het kader, en ook in de ontwikkelingstrajecten van nieuw talent is hier veel aandacht voor, mede in samenwerking met Simion. Verder is er een scholingstraject in ontwikkeling voor aanstaande raadsleden, zodat nieuwe raadsleden zo goed mogelijk ondersteund worden.