GroenLinks, SP en PvdA Amsterdam dienden afgelopen juni een voorstel in voor een nationaal museum slavernijverleden. Vanmiddag omarmde het college het voorstel. Nu er een meerderheid lijkt te zijn, wordt er een belangrijke stap gezet in de realisatie van dit project. GroenLinks raadslid Simion Blom: “Het is noodzakelijk dat het slavernijverleden een prominente plek krijgt in onze samenleving. Dit zorgt voor meer wederzijds begrip in onze multiculturele samenleving.”

Er is nog te weinig bewustzijn over dit deel van onze geschiedenis. Dat leidt tot de dag van vandaag tot vooroordelen, etnische ongelijkheid en uitsluiting. Het slavernijmuseum moet gaan bijdragen aan een zelfbewuste en verzoenende samenleving. Er moet dus ruimte zijn voor cultuur en dialoog. Zo kunnen ook hedendaagse onderwerpen die moeilijk bespreekbaar zijn zoals racisme en de oorsprong daarvan een podium krijgen.

De inzet van GroenLinks Amsterdam is en blijft een apart museumgebouw. Dat doet het meeste recht aan de grondige verdieping die dit onderwerp verdient. Onze oproep in het voorstel om samen te werken met bestaande musea en maatschappelijke organisaties blijft daarbij wel belangrijk.