Femke Roosma

Fractievoorzitter

Amsterdam is een prachtige stad, om te wonen, te werken en te leven. In de stad kunnen mensen emanciperen, maar het is ook een plek waar ongelijkheid tussen groepen kan groeien en waar mensen worden uitgesloten. Ongelijkheid zien we overal: in besteedbare inkomens, in schulden, in gezondheid en in de toegang tot zorg. Die ongelijkheid moet worden weggenomen. En dat gaat verder dan alleen kansen bieden. Armoede en uitsluiting tegengaan is geen zaak van barmhartigheid, maar een kwestie van rechtvaardigheid. Hoe die ongelijkheid aan te pakken en te verminderen, dat zie ik als de grootste uitdaging.

Naast mijn werk als universitair docent sociologie aan Tilburg University, strijd ik als gemeenteraadslid onder andere voor opvang voor álle daklozen. Iedereen moet binnen kunnen slapen, waar je ook vandaan komt, hoe warm of koud het buiten ook is. Dakloosheid is de meest extreme vorm van sociale uitsluiting is en dat tegengaan is voor mij een grote prioriteit.

Mensen die ziek zijn of een handicap hebben, mogen niet ook nog eens extra ‘gestraft’ worden met hoge kosten voor zorg. Eigen bijdrages voor zorg zijn onrechtvaardig. Ik geloof in solidariteit tussen ziek en gezond. Het is al gelukt om een aantal eigen bijdrages voor zorg af te schaffen en andere te verlagen. Maar dat is wat mij betreft het begin.

De ongelijkheid in gezondheidsverschillen is groot in Amsterdam: lager opgeleiden leven korter en in veel minder gezonde jaren. Investeren in preventie en welzijn is hiervoor de oplossing, maar daar is de afgelopen tijd alleen maar op bezuinigd. Het is tijd om die trend te keren. In 2017 is daarvoor met een voorstel van GroenLinks de eerste stap in de goede richting gezet: er komt drie miljoen per jaar bij voor preventieve zorg in de buurt.

Amsterdam moet een stad zijn die solidariteit tussen arm en rijk, ziek en gezond hoog in het vaandel heeft staan. Een stad die zich hard maakt voor de rechten van minderheden. Een stad waar Amsterdammers het voor het zeggen hebben, in plaats van de markt of de overheid. En een stad met ruimte voor groen, voor fietser en voetganger, met frisse lucht en schone energie. Daarom GroenLinks, dus.

De volledige portefeuilleverdeling van de fractie vind je hier