Amsterdam is voor veel ondernemers een enorm aantrekkelijke stad om zich in te vestigen. Hoewel dit grote kansen biedt voor de stad en haar inwoners, mag het niet leiden tot een grotere ongelijkheid. Daarom zet GroenLinks zich in voor verantwoord werkgeverschap waarbij living wage (120% van het minimumloon) de norm is. Daarnaast willen we lokale ondernemers ondersteunen en de buurteconomie versterken om zo monocultuur in de stad tegen te gaan.