Illustratie met een foto van Simion en een foto van Alex terwijl ze in gesprek zijn. Op de voorgrond de afbeelding van de podcast en de tekst: Simion en Alex - Genderongelijkheid en institutioneel racisme

Alex Ayoubi is 23 jaar en vluchtte vanuit Syrië naar Nederland. Hier komt Alex op voor het lot van LHBTIQ+ vluchtelingen. Alex is ook student Europese Studies en ambassadeur van Pride & Sport. 

Simion Blom is gemeenteraadslid voor GroenLinks Amsterdam. Daar gaat hij over diversiteit en antidiscriminatiebeleid, Basisonderwijs, Voorschool, Kinderopvang en naschoolse voorzieningen, Masterplan Zuidoost en Community Wealth Building.