Rosana Salden is groepscoach bij ONSbank, een stichting die jongeren helpt om van hun schulden af te komen. Ze werken vanuit het idee dat schuldproblemen niet op te lossen zijn door alleen trainingen in het op orde krijgen van je administratie. Je moet ook de energie hebben om je leven aan te pakken en je gedrag veranderen. En dit is makkelijker als je weet wie je bent en wat je wilt, een gevoel van eigenwaarde hebt en weer kansen kunt zien. 

Digna Poelman is naast sporter, personal trainer en mental coach, ook eigenaar van Toko Din, Personal Training & Coaching. 

Tirza de Fockert is gemeenteraadslid voor GroenLinks Amsterdam. Daar gaat ze over armoedebeleid en schuldhulpverlening, voortgezet onderwijs, volwasseneneduatie, laaggeletterdheid en inburgering, LHBTQI+ en statushouders.