De volledige portefeuilleverdeling van de fractie vind je hier

  • Voortgezet onderwijs
  • Volwasseneneduatie, laaggeletterdheid en inburgering
  • LHBTQI+
  • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
  • Vluchtelingen (statushouders)