Het Ondernemersnetwerk GroenLinks Amsterdam focust op thema’s die ondernemers raken, zoals winkeldiversiteit, ondersteuningsbeleid voor ondernemers en logistiek en bereikbaarheid. Het doel van het Ondernemersnetwerk is om de partij gevoeliger te maken voor het geluid van ondernemers en om meer ondernemers te betrekken bij de partij.

Doelgroep

De deelnemers aan het Ondernemersnetwerk zijn ondernemers met een groen, links of GroenLinks-hart: ondernemers die zien dat GroenLinks meebestuurt en daar hun belang in zien. Hoe meer ondernemers zich aangesproken voelen, hoe beter we tot een visie kunnen komen en standpunten kunnen formuleren.

Aanpak

De afgelopen anderhalf jaar heeft het Ondernemersnetwerk bijeenkomsten georganiseerd over stadslogistiek, winkeldiversiteit en de (on)verzekerdheid van zzp’ers. Daar willen we mee door blijven gaan, maar daarnaast zullen we een meer ondersteunende rol hebben voor de GroenLinkse raadsleden – in ons geval Imane Nadif – en stadsdeelcommissieleden en input leveren vanuit ons ondernemerschap.

Het Ondernemersnetwerk van GroenLinks Amsterdam brengt politici en ondernemers samen die duurzaamheid en sociaal ondernemen een warm hart toedragen. Contact: ondernemers@groenlinksamsterdam.nl, LinkedIn: groenlinks-ondernemersnetwerk, Facebook: https://www.facebook.com/ondernemersnetwerkgroenlinks, Twitter: @GLondernemers

Het netwerk komt met een visietekst over hoe de economie er na corona uit kan gaan zien, als we inzetten op duurzaamheid en inclusiviteit. ‘Als de coronacrisis één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat het tijd is geworden om na te denken over wat er echt toe doet in onze samenleving en economie. Er moet meer aandacht naar datgene wat waarde toevoegt en niet langer naar dat wat zorgt voor kortetermijnwinst maar op de lange termijn waarde onttrekt, vervuilt of anderszins schadelijk is’, betoogt het Ondernemersnetwerk. Lees hier het hele visiestuk.  

Je bent van harte welkom om onze vergadering bij te wonen en/of je aan te sluiten bij het Ondernemersnetwerk van GroenLinks Amsterdam. Meld je daarvoor aan via ondernemers@groenlinksamsterdam.nl.

Het ondernemersnetwerk heeft met ondernemers en politici gesprekken gevoerd om input op te halen voor het verkiezingsprogramma. Lees hier de resultaten die gepresenteerd zijn aan de programmacommissie. 

Oproep voor stadsdeelcommissieleden en dagelijks bestuurders!

Ook jullie voorzien we met veel plezier van input voor debatten, werkbezoeken, adviezen enzovoorts en andersom horen we ook graag wat er bij jullie speelt op ondernemersgebied, zodat we daarop in kunnen spelen. Jullie zijn van harte welkom bij onze vergaderingen, maar we komen ook graag op de koffie.