Ondernemersnetwerk GroenLinks Amsterdam

23 maart t/m 30 april 2021

 

Noord – 23 maart 2021

 • In Noord waren gentrificatie en behoud van de identiteit van buurten duidelijke aandachtspunten. Noord heeft nog echt rafelrandjes en die wil men graag behouden. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat er betaalbare bedrijfspanden in de stad blijven?
 • Ook werd er aandacht gevraagd voor landelijk Noord, de communicatie met ondernemers en bewoners aldaar en de lokale landbouw en boerenbedrijven.

 

West – 25 maart 2021

 • In West viel het op dat er veel vrees is vanuit de gemeente en gebiedsteams voor uitbreiding van terrassen en mogelijk klagende buurtbewoners. Veel bewoners zijn juist tevreden over de communicatie tussen ondernemers en bewoners. Ambtenaren lijken meer in tegenstellingen te denken en men is bang voor confrontaties.
 • Men is bang voor gentrificatie en wil graag dat de Turkse invloeden en de buurtfunctie behouden moeten blijven.
 • De communicatie met de markten onpersoonlijk en inefficiënt, terwijl juist markten een belangrijke buurtfunctie hebben.
 • Kwartier West moet een diverse buurt blijven.
 • Er is vanuit de BIZ’en enthousiasme over het vergroenen van de straten.
 • Cultuur en muziek mag prominenter aanwezig zijn in de buurt, met meer steun voor beginnende acts. Ook het AFK richt zich veelal op gevestigde artiesten. Er is behoefte aan een ontwikkelfonds en meer samenwerkingen.
 • Het rondvaartbeleid van de gemeente zorgt voor veel onzekerheid en daarmee wordt het steeds moeilijker om de financiering rond te krijgen. Men ziet de gemeente als een onbetrouwbare partner en vraagt om maatwerk in plaats van een loterij.

 

Zuidoost – 30 maart 2021

 • In Zuidoost zijn er grote zorgen over gentrificatie.
 • Vaak worden er plannen gemaakt voor en over Zuidoost, maar niet met Zuidoost. De oorspronkelijke bewoners en ondernemers worden vaak vergeten. De buurt zou meer invloed moeten krijgen op het straatbeeld. Beleidsmakers projecteren hun wereldbeeld vaak van buitenaf op Zuidoost. Ook ondernemers uit het stadsdeel krijgen geen voet meer aan de grond. Men profiteert onvoldoende van de ontwikkeling in het gebied. Talent van binnen het stadsdeel wordt onvoldoende benut en werk wordt vaak uitbesteed buiten Zuidoost. Er is dus een sterker ondernemersklimaat nodig en de gemeente en maatschappelijke organisaties moeten opdrachten meer binnen Zuidoost uitzetten. Een netwerk is al aanwezig waar de gemeente gebruik van kan maken, maar binnen dit netwerk moet men de ego’s opzij zetten. Zie ook het plan voor Community Wealth Building van Femke Roosma en Simion Blom.
 • Men wil kunst, cultuur en duurzaamheid graag inzetten om te groeien als stadsdeel: ontwikkeling, participatie, verbondenheid.
 • Veel ondernemers uit Zuidoost zullen steun nodig hebben om goed uit de coronacrisis te kunnen komen.
 • Men is enthousiast over stadsdeelbestuurder Dirk de Jager: hij is betrokken en benaderbaar. Ambtenaren wisselen te snel van banen en zo is het steeds onduidelijk wie men moet benaderen. Er worden zo geen samenwerkingen opgebouwd.
 • Er is behoefte aan een langetermijnvisie voor het stadsdeel en duidelijkheid over de toekomst. Anders is het onmogelijk om te investeren.

 

Oost – 7 april 2021

 • Corona is voor de horecaondernemers een groot probleem, maar er zit veel potentieel in plekken als de Wibautstraat. Ook de verhoogde toeristenbelasting raakt ondernemers en juist ondernemers die ook een buurtfunctie hebben.
 • Op sommige plekken zit een overschot aan hippe horeca en ontstaat dus te veel eenheidsworst. De diversiteit en de buurtfunctie verdwijnt hierdoor. Er is behoefte aan meer sturing vanuit de gemeente, om de balans terug te brengen.
 • De duurzaamheidsambities van de gemeente zijn heel mooi, maar nauwelijks te realiseren als de technici die hiervoor nodig zijn niet in de stad wonen. Er moet meer gefocust worden op technische opleidingen, rolmodellen en betaalbare woningen. Ondernemers willen heel graag verduurzamen, maar lopen tegen dit personeelstekort aan.
 • Er mag meer geïnvesteerd worden in kunst en cultuur. Het beleid is nu te besluiteloos.

 

Nieuw-West – 21 april 2021

Verschoven naar het najaar

 

Centrum – 13 april 2021

 • Het woningtekort is een enorm probleem in het centrum. Vaak wordt de ruimte boven winkels niet gebruikt, dus dat moet meer gestimuleerd worden. Men zou meer bewoners willen in het Wallengebied, maar de woningen zijn klein en er is veel overlast in het gebied. Door verkamering is een ander type bewoner aangetrokken die minder betrokken zijn bij de buurt.
 • Tegelijk loopt juist de leegstand van bedrijfspanden op, onder andere door faillissementen vanwege corona. Er is behoefte aan steun bij de onderhandelingen voor een pand voor bijvoorbeeld startups en pop-ups. De huren zijn vaak veel te hoog. Winkels die zich juist op bewoners richten kunnen deze niet of nauwelijks opbrengen. Woningcorporaties zouden meer in moeten zetten op maatschappelijk ondernemen bij het bepalen welke ondernemers men aan wil trekken voor de buurt.
 • De gemeentebelasting (afvalheffing) tijdens corona vindt men onacceptabel. Er is steun en lastenverlichting nodig. Men moet ook soepel omgaan met terrasuitbreidingen.
 • De Amsterdamse economie is erop ingericht om veel bezoekers te ontvangen. Neem dus niet al te radicale maatregelen om drukte tegen te gaan. Overlast is vaak maar heel plaatselijk, zoals in de Wallen. Ook prostitutiegebieden moeten niet over één kam geschoren worden. Er is een stevig strategisch en logistiek plan nodig voor het Wallengebied. Diversiteit qua bewoners en toeristen is nodig. Men moet niet alleen focussen op luxe toeristen, maar ook op respectvolle toeristen.
 • Ondernemers hebben behoefte aan een goede balans tussen bewoners en ondernemers en staan zeker open voor Amsterdam autoluw. In sommige buurten is er meer behoefte aan bewoners. Overlastgevende hotels zouden daar moeten verdwijnen. Als er meer bewoners in een buurt wonen heeft dat een zelfregulerende werking: men houdt automatisch meer rekening met elkaar.
 • De bereikbaarheid binnen de stad met de auto is niet meer te doen. Voor een stuk van 200 meter moet men soms 8 kilometer omrijden.
 • Afval is een groot probleem in het centrum. Bedrijfsafval wordt onvoldoende gecontroleerd.
 • Net als in West is het rondvaartbeleid funest voor kleinere rederijen. Grote spelers kunnen meer vergunningen aanvragen en daarmee is er oneerlijke concurrentie.
 • Ondermijning is een groot probleem. Er zijn winkels die overduidelijk niet kunnen bestaan met de omzet die ze draaien. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie en prijsopdrijving. Er wordt al aan een vestigingsvergunningsplicht gewerkt, zodat de gemeente in sommige straten meer kan controleren aan de voorkant. De Bibob zou niet alleen toegepast moeten kunnen worden op de horeca, maar ook op winkels.
 • Ambtenaren en handhaving werken moeizaam samen en niet efficiënt. De aanpak binnenstad wordt door ambtenaren geschreven en ondernemers worden daar niet bij betrokken.
 • GroenLinks benadrukt vaak de tegenstelling tussen ondernemers en bewoners. Veel ondernemers zijn juist heel sociaal en maatschappelijk betrokken. Bewoners en ondernemers hebben vaak dezelfde belangen. We moeten inzetten op ondernemers die niet alleen willen verdienen aan de stad, maar ook investeren in de stad.

 

Zuid – 22 april 2021

 • Er is in Zuid behoefte aan investeringen in toekomstbestendige winkelstraatgebieden, zoals de Van Woustraat. Die heeft het nu erg zwaar.
 • Men heeft last van de hoge huren en ondermijning, wat elkaar alleen maar versterkt. BIZ’en willen meer invloed kunnen hebben op welke ondernemers zich vestigen in een winkelstraat. Ook wordt er een voorstel gedaan voor instaphuren: een schappelijke huur voor beginnende bedrijven in bijvoorbeeld het eerste jaar van de huurperiode.
 • In het Museumkwartier is al een vastgoed-BIZ, die erg goed werkt. Zet dus in op het betrekken van vastgoedeigenaren.
 • Ondernemers zijn vaak slecht op de hoogte van wat er gebeurt in de buurt, zoals een herinrichting. Men voelt zich daardoor niet altijd vertegenwoordigd. Er is behoefte aan meer ambtenaren of meer budget voor winkelstraatmanagers.
 • De reclamebelasting is te hoog en te onduidelijk.