Wanneer je door bepaalde delen van onze binnenstad fiets, komt de vraag op: van wie is ons Centrum eigenlijk? Met Reclaim het Centrum zet GroenLinks daarom een positief verhaal naast de gebruikelijke manier waarop we naar onze binnenstad kijken. Tegenover de monocultuur zetten we een verhaal van samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. Tegenover de overcommercialisering, een verhaal van nieuwe vormen van eigenaarschap. We willen toe naar een structurele economische verandering. Waarbij niet het grootkapitaal, maar de maatschappelijke waarde centraal staat. Meer waarde voor de wijk, vanuit de principes van Community Wealth Building. Zodat het Centrum ook weer van de Amsterdammer wordt.

Community Wealth Building

Voor het aanjagen van de democratische economie kunnen we inspiratie halen uit Community Wealth Building (CWB). Dit is een internationaal bewezen methode om lokale, brede welvaart te creëren in wijken waar een groot verschil zit tussen de hoeveelheid geld die bedrijven verdienen en de waarde die bewoners hiervan terugzien. Door coöperatieve bedrijfsvormen te stimuleren, afspraken te maken met bedrijven over lokale inkoop en lokaal werkgeverschap en door grond sociaal te gebruiken helpt CWB om verstoorde economieën weer te laten werken voor de bewoners.

Het Centrum: een plek voor de Amsterdammer

Het Centrum moet ook weer van de Amsterdammer worden. Een plek van ontmoeting tussen bewoners en ruimte voor lokale ondernemers. Een plek waar eigenaarschap en zeggenschap van de Amsterdammer centraal staat. Een plek om te bouwen aan de economie van de toekomst: democratisch, duurzaam en lokaal. Met dit aangenomen voorstel willen we deze beweging laten groeien.

Lees Reclaim het Centrum hier.