Vandaag stemde de gemeenteraad in met het voorstel van GroenLinks om eigen bijdrages bij dagbesteding en ambulante begeleiding volledig af te schaffen. Nu betalen Amsterdammers die gebruik maken van deze zorgvoorziening nog een maximale eigen bijdrage van 35 euro per uur (voor begeleiding) en 28 euro per dagdeel (voor dagbesteding). Zo’n 10.000 Amsterdammers maken gebruik van deze zorgvoorzieningen.

Meerdere voorstellen GroenLinks

GroenLinks heeft de afgelopen tijd verschillende voorstellen gedaan om eigen bijdrages te verlagen en af te schaffen. Woordvoerder Femke Roosma: “Het is niet rechtvaardig dat mensen die tegen hun wil gebruik moeten maken van zorgvoorzieningen, daarvoor ook nog een eigen bijdrage moeten betalen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat eigen bijdrages vaak leiden tot schulden, zorgmijden en minder participatie.” 

Zinvolle dagbesteding en ondersteuning

In Amsterdam zijn er vele voorzieningen voor dagbesteding, variërend van arbeidsmatige dagbesteding bij fietsenmakers en bierbrouwers voor mensen met een licht verstandelijke beperking, tot dagbesteding voor dementerende ouderen. Verschillende groepen cliënten vinden meerdere dagdelen per week hier een zinvolle tijdsbesteding.

Ambulante begeleiding zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen door hen ondersteuning te bieden bij het organiseren van dagelijkse huishoudelijke taken zoals de administratie, de was, koken etc.

SP dwarsboomt verlagen álle eigen bijdrages

Helaas haalde het voorstel van GroenLinks, CDA en PvdA om álle eigen bijdrages voor zorgvoorzieningen voor 66.000 cliënten te verlagen het niet. De SP haalde de dag voor de stemming haar handtekening onder het voorstel vandaan, waarmee het voorstel haar meerderheid verloor. Roosma: “Het is een hard gelag dat de eigen bijdrages voor woon- en vervoersvoorzieningen en huishoudelijke zorg nu niet verlaagd worden omdat de SP geen politieke keuzes durft te maken. Dat is extra zuur omdat de SP eerder wel mooie sier maakte door dit voorstel mee in te dienen.”