GroenLinks en CDA: ‘Verlaag eigen bijdrages voor de zorg’

Sinds januari 2015 maken 66.000 Amsterdammers gebruik van zorg en ondersteuning van de gemeente. De gemeente vraagt daarvoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Die eigen bijdrages kunnen flink oplopen, van honderden euro’s tot duizenden euro’s per jaar. Die komen bovenop andere kosten voor zorg als het eigen risico en eigen bijdrages voor geneesmiddelen. GroenLinks en het CDA vinden dat deze hoge kosten voor zorg de solidariteit tussen chronisch zieken en gehandicapten  en gezonde mensen in gevaar brengen. De partijen stellen daarom voor de eigen bijdrages flink te verlagen.

Amsterdam kiest er (terecht) voor de allerlaagste inkomens te compenseren voor de hoge zorgkosten via armoederegelingen. Maar mensen met (lagere) middeninkomens merken het direct in hun portemonnee wanneer zij de pech hebben ziek te worden of van hulp en ondersteuning gebruik te moeten maken.

Femke Roosma, woordvoerder zorg van GroenLinks: “Deze hoge eigen bijdrages voor zorg zijn onrechtvaardig omdat mensen het risico om ziek te worden nauwelijks kunnen beheersen. En het is niet solidair omdat we financiële risico’s om ziek te worden zouden moeten delen en omdat zorgvoorzieningen voor iedereen even toegankelijk zouden moeten zijn”.

Eigen bijdrages zijn inkomensafhankelijk (van jaarinkomen en vermogen) en kennen een bepaald maximum. Voor alleenstaanden met een inkomen tot 22.000 euro bruto, zonder eigen vermogen, ligt dat maximum 169 euro per jaar. Maar de maximum eigen bijdrage loopt snel op. Een echtpaar met een modaal inkomen van 35.000 euro betaalt al bijna 1000 euro per jaar voor eigen bijdrages voor de WMO, voor bijvoorbeeld huishoudelijk zorg, begeleiding of een hulpmiddel als een scootmobiel.

Nu Amsterdam verantwoordelijk is voor meer zorgtaken betekent het ook dat Amsterdam andere keuzes kan maken. GroenLinks en het CDA vinden dat de kosten voor zorg een te zware financiële last zijn voor met name de (lagere) middeninkomens. Het is niet rechtvaardig dat Amsterdammers die te maken krijgen met fysieke of psychische gezondheidsproblemen ook nog eens financieel benadeeld worden.

Marijke Shahsavari-Jansen, fractievoorzitter van het CDA: “Het college kiest er voor alleen chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen te compenseren. Het CDA vindt dat er ook compensatie voor middeninkomens moet zijn. Zij zijn nu de klos.” 

Vandaag hebben de fracties van GroenLinks en het CDA het initiatiefvoorstel “Maak werk van de solidariteit tussen ziek en gezond: Verlaag de eigen bijdrages in de WMO“ bij de Amsterdamse gemeenteraad ingediend.