In 2019 zei Simion Blom het al: “Om het tij te keren hebben we elkaar nodig: gemeente, politie en het Openbaar Ministerie kunnen het niet alleen. Bewoners zijn de belangrijkste partners. De gemeenschap is hecht en de vurigheid en vechtlust zijn groot om de rust en veiligheid terug te brengen. Zuidoost kan het en verdient dat.”

Een reeks incidenten in de zomer van 2019 hielden toen de gemoederen bezig en het was duidelijk dat er actie nodig was. Onveiligheid en criminaliteit zijn symptomen van dieperliggende problemen. Het Masterplan Zuidoost gaat ervoor zorgen dat die dieperliggende problemen worden aangepakt. GroenLinks is erg blij dat dit plan er nu ligt. Simion pleitte daarbij nog eens extra voor verankering van lokale organisaties, en GroenLinks diende om die reden een motie in om het Social Pact onderdeel te maken van de Alliantie Masterplan Zuidoost. Lees hieronder de spreektekst van Simion: 

Opgroeien in Amsterdam Zuidoost betekende voor mij opgroeien in een groot groen park. Vrij kunnen spelen zonder auto's. Sociale cohesie en gemoedelijkheid. Vriendjes met verschillende culturele achtergronden. Amsterdam Zuidoost was en is nog steeds het best bewaarde geheim van Nederland. 

Een afwezige overheid

Opgroeien in Zuidoost betekende ook een aantal keer per jaar getuige zijn van mensen die naar beneden sprongen, elke maand een huisuitzetting en een overheid die zelf te weinig geloofde de problemen op te kunnen lossen.

Er is veel veranderd de afgelopen 20 jaar. Er is fysiek veel veranderd, en de potentie van Zuidoost komt steeds meer tot uiting voor de rest van Nederland. Wat te weinig tot niet veranderd is, is helaas de positie van de mensen zelf.

Energie en erkenning

In heel Amsterdam, in deze gemeenteraad en in het bijzonder in Amsterdam Zuidoost heerst een groot gevoel van urgentie voor een interventie zoals het Masterplan. GroenLinks is trots op de erkenning dat dit nodig is en dus trots op het Masterplan. Vooral ook op de energie waarmee onze burgemeester dit proces leidt en de grote betrokkenheid die is losgekomen in Amsterdam Zuidoost. Iedereen zei: eindelijk!

Brug tussen overheid en burgers

Het is een feit dat de ongelijkheid in ons land zich concentreert in wijken zoals Zuidoost, met alle bekende gevolgen voor de samenleving. Wat Zuidoost kenmerkt, is de grote betrokkenheid van Amsterdammers, organisaties en informele netwerken die de sociale cohesie versterken. Zij komen soms met betere en effectievere oplossingen en helpen daarmee Amsterdam. Die civil society heeft de functie van een brug tussen overheid en burgers.

Dat betekent dat een interventie alleen succesvol kan zijn als sleutelfiguren, rolmodellen en informele netwerken- een gelijkwaardige rol krijgen aan tafel als het gaat over hun buurt.

Verbinding en samenwerking zijn onmisbaar voor draagvlak, succes en vertrouwen. 

Social Pact onderdeel van Alliantie

En daarom is het nodig de kwaliteiten te benutten van georganiseerde bewoners, sleutelfiguren en zelforganisaties. Echt gedeeld eigenaarschap van die civil society. Niet alleen meepraten, maar ook beslissen en uitvoeren. In de kern van het proces waar de lijnen worden uitgezet.

We dienen om die reden een motie in om het Social Pact onderdeel te maken van de Alliantie Masterplan Zuidoost.