Woensdagavond overleed een 32-jarige man na een schietpartij in Zuidoost. Hij is het zoveelste slachtoffer. Vandaag liet het college weten meer geld vrij te maken om het geweld en criminaliteit tegen te gaan. Ook in de buurt heerst een groot gevoel van urgentie.

Amsterdam Zuidoost staat bekend om de warmte, betrokkenheid van bewoners en de onderlinge cohesie. Dat was ook te merken bij een aantal bijeenkomsten in het stadsdeel naar aanleiding van het recente vuurwapengeweld en steekpartijen.

Tijdens een van die buurtbijeenkomsten, in buurthuis Kraaiennest, vertelde een moeder emotioneel: “Mijn zoon is vaker slachtoffer geweest van berovingen, geweld en afpersing. Ik weet wie het heeft gedaan en ben er vaak voor naar de politie geweest om aangifte te doen.” 

Vertrouwen

Maar tot nu toe is er niets gebeurd en lopen die jongens vrij rond. “Wat moet ik nog meer doen om hulp te krijgen. Waarom pakt de politie deze daders niet gewoon op?” zei ze. “Mijn vertrouwen in de politie is nul komma nul.”

Dat wantrouwen van de politie was bij mij niet onbekend. Ik kwam het de afgelopen tijd regelmatig op andere plekken tegen. Onlangs was ik op een barbecuefeest in de wijk Holendrecht. Een jongen vertelde me: “Iedereen heeft het op straat over wie er schiet en iedereen weet wie het volgende slachtoffer wordt.”

Hij noemde het een ‘publiek geheim’. Maar praten met de politie wordt gezien als ‘snitchen’. Ook vrezen veel mensen voor hun eigen veiligheid als zij informatie doorspelen aan de politie. 

"Laten we de generatie die nu opgroeit niet afschrijven. De vicieuze cirkel moet doorbroken worden."

Maatregelen

Iedereen kent wel iemand die de afgelopen maanden nabestaande is geworden door een schietpartij of een steekpartij. En terwijl ik deze blog schreef las ik het nieuws over weer een schietpartij in de wijk. Ik ben er bedroefd van om te zien wat er in mijn wijk gebeurt. Hopelijk is de recente veiligheidssituatie voor de politie en bewoners aanleiding om nu echt te werken aan een betere relatie. Er staat te veel op het spel.

De gemeente is al jaren bezig maatregelen te nemen: meer zichtbaarheid van de politie en een actieplan ondermijning. Een pasklare oplossing is er niet, maar het is tijd voor extra maatregelen.  

Tijdens de bijeenkomsten in de buurt hoorde ik dat sommige jonge mannen uit de criminele wereld willen stappen, maar niet goed weten hoe dat moet. Het lukt niet zomaar. Hier zou een speciaal programma bij moeten helpen. 

Buurthuizen

Ook buurthuizen kunnen een rol spelen, waar jongeren terecht kunnen voor activiteiten. Maar tijdens dezelfde bijeenkomsten weten veel mensen dat er al eerder veel sociale projecten zijn opgezet die na twee, drie jaar weer werden beëindigd. Dit moet anders.

En dan zijn er nog de buurtvaders en buurtmoeders. Zij kennen de daders en de slachtoffers vaak. Ik denk dat we hen meer moeten helpen en ondersteunen. De gemeente kan veel beter met ze samenwerken en ze als een serieuze gesprekspartner zien, zoals de gemeente wel al doet met  organisaties als Swazoom of Dynamo. Deze organisaties moeten meer samenwerken met buurtvaders en buurtmoeders. Hetzelfde geldt voor kerken en moskeeën. 

Met verdriet in mijn hart zie ik hoe jonge buurtgenoten afglijden door armoede, werkloosheid, gebroken gezinnen en woningnood. Velen vallen buiten de boot door hobbels in hun onderwijscarrière. 

Sleutelfiguren

Ik heb het zelf ook zien gebeuren. Hoe intelligente zwarte kinderen - waar de maatschappij en school, weinig van verwachtte - op zoek naar respect en het grote geld aan illegale handeltjes in het criminele circuit begonnen. 

Laten we de generatie die nu opgroeit niet afschrijven. De vicieuze cirkel moet doorbroken worden. Daar hebben rolmodellen, sleutelfiguren en jonge leiders uit de gemeenschap een cruciale rol te vervullen. De gemeente moet hen steunen en faciliteren. Er staat nu te veel op het spel. 

Om het tij te keren hebben we elkaar nodig: gemeente, politie en het OM kunnen het niet alleen. Bewoners zijn de belangrijkste partners. De gemeenschap is hecht en de vurigheid en vechtlust zijn groot om de rust en veiligheid terug te brengen. Zuidoost kan het en verdient dat.  

De komende weken zal ik er in de gemeenteraad meer over vertellen. Wil je er met mij over doorpraten, stuur me dan een mail op s.blom [at] amsterdam [punt] nl.