Voorzitter, Nieuw West krijgt een nieuw theater! Dat is een van de ambities die we hebben voor de stad in de Omgevingsvisie: meer aantrekkelijke stadskernen dan alleen de binnenstad. Tijdens de verkiezingen in 2018 hebben alle partijen gepleit voor meer spreiding van de voorzieningen door de gehele stad. En dat doen we met de bouw van een nieuw theater voor De Meervaart.

Iedereen is er het erover eens dat de nieuwbouw noodzakelijk is en bijdraagt aan de buurt, de gemeenschap, de leefbaarheid. Het is een bijdrage aan het kunst en cultuurlandschap van Amsterdam, nationaal en internationaal.  

Uitkomsten van het participatietraject

Naar aanleiding van de raadsbehandeling van begin juli vorig jaar is er een uitgebreid participatietraject opgezet. Er is een enquête uitgevoerd en vervolgens zijn er verschillende thema-avonden geweest. Uit die themabijeenkomsten, met verschillende onderwerpen zoals ‘het ideale theater’ en ‘groen en water’ kwamen verschillende geluiden naar voren vanuit de participanten. Het is belangrijk om goed naar de uitkomsten van dit participatieproces te kijken.

Sommige vinden dat het theater op de voorkeurslocatie tot een goede kwaliteitsimpuls leidt, anderen willen het theater houden aan het plein op de huidige plek. Er zijn ook mensen die zich goed kunnen voorstellen dat het theater op de hoek van de Lelylaan wordt gebouwd, als de nieuwbouw de Hoofdgroenstructuur versterkt.  

Ondernemers zijn erg blij met de voorkeurslocatie die de raad vorig jaar heeft vastgesteld, zo schreven ze op 18 mei 2021 in een brief aan onze raadscommissie.
 

Verder is uit het participatietraject naar voren gekomen dat het rondje Sloterplas moet worden behouden en dat het theater laagdrempelig en toegankelijk moet zijn, met het liefst een buurtfunctie. Daarbij zien mensen ook graag een groen dak als mogelijkheid.

Advies stadsdeelcommissie

De raad is nu gevraagd of het besluit van de voorkeurslocatie moet worden heroverwogen. Daarbij zijn vijf locaties voorgelegd, inclusief alle verslagen van het participatietraject, alle uitgevoerde onderzoeken sinds 2017 en een overzicht van de financiën. De fractie van GroenLinks heeft dit zorgvuldig bestudeerd en overwogen.

De stadsdeelcommissie heeft een advies gegeven, met een overzicht van de verschillende voor- en nadelen. De commissie heeft daarbij de keuze tussen drie locaties, de huidige locatie, de hoeklocatie en de voorkeurslocatie, aan de raad gelaten.

Een aantal partijen in de raad hebben aangegeven dat zij op de huidige locatie willen bouwen. Dat is echter geen optie vanwege het feit dat de Meervaart drie jaar dicht zou moeten. Wij kiezen voor kunst en cultuur, juist nu de samenleving weer opengaat. Wij willen investeren in mensen en in de stad, sluiting voor drie jaar is dan echt niet aan de orde.
 

Voor GroenLinks is het van belang dat het nieuwe theater een theater wordt voor alle Amsterdammers, dat het de culturele activiteiten van de Meervaart kan herbergen en ruimte biedt om te groeien. Het moet om een open en toegankelijk gebouw zijn, dat natuurlijk deel uitmaakt van de omgeving. Het moet gaan om een geliefd gebouw, dat past bij het Centrum Nieuw-West en bezoekers trekt uit heel Amsterdam, en heel Nederland en daarbuiten. 

Nieuw theater in Nieuw-West

Voor de ontwikkeling van het Centrum Nieuw-West is het noodzakelijk dat er nu heel snel aan de slag wordt gegaan met de nadere uitwerking. Voor Osdorpplein en omgeving en voor de stad. Zodat zo snel mogelijk een nieuw theater kan verrijzen in Nieuw-West. Zodat het ontwerp kan worden gemaakt. Zodat een investeringsbesluit kan worden vastgesteld eind dit jaar. Zodat het een geliefd gebouw wordt voor en door de gemeenschap, voor een groot publiek, in aansluiting op de omgeving.