We hebben het hier over nieuwbouw van een prachtig Amsterdams theater. Met een huisgezelschap, met jong talent, met programma’s voor schoolkinderen. Een theater met landelijke uitstraling en prachtige bezoekcijfers. Bezoekers uit de hele stad, de regio en zelfs het hele land. En tegelijkertijd een theater met wortels in en afkomstig uit Nieuw-West met een enorm aanbod aan podiumkunsten. Een instituut om trots op te zijn. En dit theater heeft meer ruimte nodig en een nieuw gebouw. Wat GroenLinks betreft is deze investering daarom geen cadeau of gunst, maar een noodzaak voor de stad, voor de Amsterdammers in Nieuw-West en voor de kunst- en cultuursector. Dat is de bron.

Participatieproces

De raad besloot vlak voor het zomerreces in 2020 voor een voorkeurslocatie in het water voor die nieuwbouw, en daar is veel discussie over geweest.

Toen hebben onze wethouders Marieke van Doorninck en Touria Meliani een nieuw participatieproces toegezegd, mede op basis van een motie van GroenLinks, nadat het eerste participatieproces vanwege corona maar deels had plaatsgevonden.

Dit participatieproces is na de zomer (2020) gestart en wordt nu afgerond. De voorbereidende stukken zijn tijdens dit proces gewobt. Uit de vele mails en andere documenten die via de WOB gedeeld zijn, wordt nu helaas door een aantal partijen een beeld gedestilleerd dat aantoonbaar onjuist is.

Locaties Meervaart

Dat blijkt als ik in de stukken duik – zowel in de WOB-stukken, maar vooral ook in de openbare verslagen van de talloze bijeenkomsten die er in de afgelopen maanden zijn geweest. Zo is er tijdens de participatiebijeenkomst van 14 december 2020 uitgebreid over álle verschillende mogelijke locaties gesproken. Zeven locaties en daar zijn ook alle gevoelens en ideeën over de waterlocatie aan bod gekomen.

Kijk, er is geen blauwdruk voor participatie. We weten uit onderzoek dat niet alle Amsterdammers automatisch ingangen weten te vinden om mee te doen met participatietrajecten. En we weten dat er een vaak een vocale groep is die heel erg tegen is en die weet hoe zij media en de gemeente moeten bereiken. Hun mening doet ertoe en moet serieus genomen worden.  Maar de vraag is ook: zijn er ook andere meningen? Dan mogen die ook niet ongehoord blijven. Of overschreeuwd worden.

Alle meningen afwegen

Als gemeente wil je ALLE meningen horen om tot een afgewogen besluit te komen. En je wil vooral ook weten wat er áchter al die meningen zit. je wil weten waarom die meningen zo zijn als ze zijn. Of er misschien aan bezwaren tegemoet kan worden gekomen. Of dat er misschien informatie ontbreekt. Of dat er gewoon dingen niet kloppen aan wat we hebben besloten. Dit alles kost tijd en zo’n participatieproces moet goed georganiseerd worden.

Startbijeenkomst

De eerste bijeenkomst eind september was een startbijeenkomst met stakeholders, en bedoeld om het proces te bespreken van wat er de maanden daarop zou volgen. Om terug te kijken en vooral vooruit: hoe gaan we dit doen, hoe delen we de onderwerpen in, et cetera. Om alle belangrijke onderwerpen aan bod te laten komen. En daar waren voor- en tegenstanders bij. En die waren daar inderdaad op uitnodiging van het stadsdeelbestuur in Nieuw-West, om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van alle verschillende meningen.

Online verslag

Tijdens die startbijeenkomst ging het dus inderdaad nog niet over de inhoud, maar over het komende proces. Daarom stond in een van de gewob’te mails een zin als ‘vermijd dat het over de inhoud gaat’. Want die kwam dus later. Context is belangrijk om zo’n geïsoleerd zinnetje duiden. De inhoudelijke participatie over de nieuwe Meervaart startte namelijk pas in oktober 2020 en is tot afgelopen februari bezig geweest. In verschillende online bijeenkomsten met verschillende thema’s. En daarvoor kon elke Amsterdammer zich aanmelden via de website van gemeente Amsterdam of meedoen via een app. En die Amsterdammers hebben dat ook gedaan. Alle verslagen ervan staan gewoon openbaar online; inclusief bezwaren die mensen daar hebben geuit.

Terechte vragen uitvergroot tot hetze

Wat me trouwens onaangenaam heeft getroffen de afgelopen tijd, is de keiharde benadering van het participatieproces rond de nieuwe Meervaart. ‘Nep’, ‘fraude’, ‘farce’: de ene na de andere hijgerige hyperbool wordt uit de kast getrokken. Terechte vragen en zorgen van inwoners rond de Sloterplas worden in de echoput van Twitter uitvergroot tot een ware hetze tegen de betrokken bestuurders, inclusief scheldkanonnades. Soms door mensen die niet eens bij de bijeenkomsten aanwezig waren. Het is disproportioneel en er wordt veel te veel op de persoon gespeeld. Het gaat hier tenslotte ook om een collegebesluit, waarmee ingestemd is door deze gemeenteraad.

Uitkomsten participatieproces

Nu zijn politici wel wat gewend, maar tegenstanders hebben ook voorstanders die in de buurt wonen exposeden verdacht gemaakt. Dat gaat me te ver. Iedereen moet mee kunnen doen in het participatieproces voor de Nieuwe Meervaart zonder via sociale media gedoxt/exposed of verdacht gemaakt te worden. Laten we straks de uitkomsten van het participatietraject goed inhoudelijk bespreken. En laten we vooral ook het belang van deze prachtige investering in en voor de stad en Nieuw-West niet uit het oog verliezen.