Ik maak mij ernstig zorgen, zoals iedereen dat op dit moment zal doen. De besmettingen stijgen, de ziekenhuisopnames lopen op, de IC’s lopen vol, voor de teststraten staan rijen. En het slechtste scenario begint zich af te tekenen. Want terwijl de zorgvraag toeneemt loopt de zorg leeg. Zorgwerkers zijn uitgeput, het ziekteverzuim is in geen tijden zo hoog geweest en het water staat vaak aan de lippen. Roosters kunnen niet meer gevuld worden en ambulances staan te wachten.

We hebben twee crises; een coronacrisis en een zorgcrisis. En beide crises verdienen stevige actie en leiderschap. Vanuit Den Haag en in Amsterdam. De urgentie is hoog. En ik wil allereerst het College  en de wethouder dan ook vragen om leiderschap om die crises aan te pakken met alles wat in haar vermogen ligt.

Makkelijke oplossingen zijn er niet

Ik was erg blij met het getoonde leiderschap van onze burgemeester met haar oproep afgelopen weekend. Veel dank daarvoor, dat geeft moed en ruimte voor het omzien naar elkaar, voor die solidaire oplossingen die we mét elkaar moeten vinden en blijven zoeken.

Makkelijke oplossingen zijn er niet meer, maar ook dan moeten we altijd toetsen of de oplossingen waar we voor gaan de toetssteen van de solidariteit én de gevolgen op de langere termijn kunnen doorstaan. Ik wil op beide crises ingaan.

Coronacrisis

Covid is een infectieziekte en zoals in de nota gezondheidsbeleid die we vandaag bespreken staat; die bestrijd je door hygiëne, testen, bron en contactonderzoek, isoleren. En vaccineren! Dat is de basis. Ook nu, met deze aantallen, moet dat zo blijven. En daarom heb ik de volgende vragen:

  1. Bij de corona teststraat van de GGD kon gisteren geen afspraak meer gemaakt worden voor de komende dagen. Hoe komt het dat er onvoldoende capaciteit is? Gaat de capaciteit zo snel mogelijk worden opgeschaald en vanaf wanneer is dat het geval?
  2. Is het mogelijk om testen nóg laagdrempeliger te maken; inloopspreekuren, kleinschalige locaties in de wijken. In Frankrijk is het mogelijk om bij elke apotheek een test te doen. Kan die kleinschaligheid worden ingericht en zo nee, waarom niet?
     

Bron- en contactonderzoek

Het bron- en contactonderzoek was al minimaal en zal nu ongetwijfeld nog minder zijn. Hoe ziet dat er op dit moment uit en kan dat worden opgeschaald zodat we zicht blijven houden op het virus om  de verspreiding te verminderen?

Isoleren en vaccineren

Wat is het beeld van de wethouder, van de GGD als het gaat om de naleving van de quarantaine? Ik hoef in deze commissie, gelukkig, het belang van vaccineren niet uit te leggen. We hebben vaak gesproken over de mogelijkheden om de vaccinatiegraad te verhogen. Wat wordt er nu nog gedaan? Kunnen we dat intensiveren? Nog dichter op de mensen, in de wijken. Rolmodellen, huis aan huis aanbellen, praten met mensen.

Bang voor vaccinatie

Vaak wordt er gepraat over ongevaccineerden alsof het allemaal onverantwoordelijke wappies zijn. Dat bestrijd ik. Zelf zie ik naast de ontegenzeggelijke groep anti-vaxxers en corona-ontkenners, ook groepen die bang zijn. Ik hoor en spreek jonge vrouwen die heel bang zijn om onvruchtbaar te worden. Die angst gaat niet zomaar weg.  Ga in gesprek, zoek ze nog meer op. Op hun werk, aan huis, in het winkelcentrum. Wees creatief.

Kan de wethouder aangeven of en hoe de communicatiestrategie nu wordt toegepast en hoe wij, de Raad, gewone Amsterdammers, daarbij kunnen helpen? En hoe we nog dichter in de haarvaten van de stad kunnen komen om het gesprek aan te gaan.

2G sluit mensen uit
 

Een laatste punt voor zover het gaat om de coronabestrijding. In Den Haag wordt nu gesproken over bevoorrechting van gevaccineerden en beter-verklaarden met 2G. Wij beslissen er hier niet over, maar ik wil wel een duidelijk signaalgeven dat we daarmee in Amsterdam niet enkelen of individuen uitsluiten, maar soms hele groepen en gemeenschappen. Dat is voor ons onverteerbaar en, ook op de langere termijn, echt een slechte zaak. Mocht het wel doorgaan, dan hoop ik dat ook op dat punt vanuit het College leiderschap wordt getoond om hen wél de hand te blijven reiken.

Zorgcrisis

Tot slot de zorgcrisis. Code zwart nadert. En ook als die er nog niet is of hopelijk niet komt, is het alle hands aan dek voor de zorg. Vanuit Den Haag komt er geen enkele regie zo lijkt het. Niet op zorgcapaciteit, niet op extra instroom, niet op beloning van zorgmedewerkers. Er is geen plan, geen strategie. De instellingen staan er alleen voor. Maar ook hier is solidariteit en leiderschap nodig. Wat gaat de wethouder doen om de zorgcapaciteit én de zorgmedewerkers in Amsterdam te steunen, en te versterken?

Voorzitter, ik voel urgentie als nooit te voren. En wil graag met de Raad en het College, ook als we het niet op alle punten eens zijn, aan de slag om die urgentie om te zetten in barmhartige, heldhaftige en vastberaden daden.