Raadslid Jenneke van Pijpen (portefeuille zorg) is op dit moment continu in contact met mensen in de zorg. Hieronder lees je haar inbreng in de Raadscommissie Zorg, Jeugdzorg en Sport (ZJS) van 7 mei.

We weten nu dat er weer wat mogelijkheden zijn om het sociale leven buitenshuis op te pakken. Weliswaar in de anderhalvemetersamenleving en met nog steeds veel restricties. Maar het geeft enig perspectief.

Althans, als je geen kwetsbare Amsterdammer ben of daarvoor zorgverantwoordelijkheid draagt. Want voor hen zijn de restricties nog niet verlicht of is er nog veel onduidelijk. En anders is er wel veel angst om ook gebruik te maken van de mogelijkheden.

Waar de één blij is op het terras te kunnen zitten, of naar kapper te kunnen, zijn dat voor veel kwetsbare mensen en hun mantelzorgers niet de dingen die hun leven dragelijker maken. Dat zou zijn als er weer vrijwilligers over de vloer kunnen komen, als alle dagbesteding weer open gaat, als we onze ouderen weer kunnen bezoeken, als kinderen in instellingen hun hele familie weer kunnen zien. Als kwetsbare Amsterdammers niet bang meer hoeven te zijn om de straat op te gaan.

Of dat perspectief er ook is, is nog onvoldoende duidelijk. Daarbij zijn er een aantal thema’s waar ik mij specifiek zorgen over maak:

Testcapaciteit

De beschikbaarheid en capaciteit voor testen en contact- en brononderzoek moet op orde zijn. We horen verschillende verhalen hierover. Heel concreet vragen wij ons af of de GGD Amsterdam in staat is om meer testen en contact- en brononderzoek uit te voeren. Is het inderdaad, zoals de minister zegt, zeker dat er vanaf 1 juni iedereen met klachten getest kan worden? En hoe zit het met mensen zonder klachten maar die wel met kwetsbare mensen werken?

Mantelzorg

Daarbij vraag ik specifiek aandacht ook voor mantelzorgers. Zijn er mogelijkheden voor het concreet opstarten van respijtzorg (waarbij iemand anders tijdelijk de taken van de mantelzorger overneemt) en dus ook bescherming en testcapaciteit voor vrijwilligers? We zien graag dat de mantelzorgondersteuning zo snel mogelijk, maar wel veilig, wordt opgepakt.

Dagbesteding is een cruciaal onderdeel van de zorg; gaat deze weer starten of is er al een plan gemaakt om dat op een bepaalde datum open te stellen?

Eenzaamheid

En vooral eenzaamheidbestrijding voor kwetsbare groepen! Het was fijn de burgemeester in deze tijden, zeker rondom 4 en 5 mei, daar meelevend over te horen spreken. Dat deed goed, die erkenning. En het is nu ook zaak om fors in te zetten op de aanpak van die eenzaamheid. In onze inbreng de vorige commissie hebben we verzocht om mogelijkheden voor zgn. bezoekhuisjes te creëren. In de brief van het college, als antwoord op die vraag, stond een mooi voorbeeld van een quarantainer die bij een Cordaan locatie is geplaatst. Graag zien we meer van dat soort mogelijkheden en dat er ook gebruik van kan worden gemaakt in de openbare ruimte. Ook voor zelfstandig wonende ouderen en kwetsbaren. Welke mogelijkheden ziet de wethouder voor dit soort initiatieven?

Solide sociale basis

We komen in een nieuwe fase terecht. Een fase waarin bijvoorbeeld psychosociale ondersteuning aandacht nodig heeft. De coronacrisis heeft veel leed veroorzaakt. Hoe voorkomen we dat de GGZ dadelijk nog meer overbelast wordt? Kunnen we nu in de 0e en 1e lijn al vormen van psychosociale ondersteuning mogelijk maken?

Deze stad kent een solide sociale basis, deze basis zal daarin aan de slag moeten om de sociale gevolgen op te vangen. Gevolgen van armoede, gemiste zorg en ondersteuning, eenzaamheid.

We zien daarin ook veel kansen. Er zijn veel nieuwe initiatieven ontstaan. Hoe kunnen we die energie behouden, ook op de langere termijn?

Maar bij veel organisaties zijn ook terechte zorgen. Wij ontvingen een brief van het sociaal pact in Zuidoost waarin concrete verzoeken staan. En we krijgen meer vragen; en hoe nu verder?

Ik hoor graag van de wethouder hoe zij aankijkt tegen de rol en mogelijkheden van de sociale basis om samen met al die oude en nieuwe bewonersinitiatieven de gigantische uitdaging voor sociaal herstel aan te pakken. Juist ook in die stadsdelen waar het ook in goede tijden al veel sociale problemen waren. Er is geen tijd te verliezen om dat samen met de sociale basis, bewoners en de nieuwe initiatieven op te pakken en een sociale agenda te formuleren.

 

De komende tijd zal ons raadslid Jenneke van Pijpen zich blijven inzetten om de signalen die zij doorkrijgt, kenbaar te maken aan de wethouder en het college. Als je verhalen kent of signalen wil doorgeven, kun je Jenneke mailen op j.van.pijpen@amsterdam.nl