Dit voorstel roept het stadsbestuur op een actieve rol aan te nemen in de bestrijding van racisme en discriminatie in de zorg. Ons raadslid Jenneke van Pijpen: ‘’Als het niet al duidelijk was, heeft het afgelopen jaar ons laten zien hoe erg we goede zorg nodig hebben. Betrouwbare, menselijke en veilige zorg. Toch is de zorg niet altijd veilig: discriminatie en institutioneel racisme vinden overal plaats. Dit voorstel wil zorgverleners en zorggebruikers daartegen beschermen.’’

Onbewust discriminerend gedrag

Enerzijds kunnen patiënten te maken krijgen met racistische medische opvattingen of denkbeelden, anderzijds zijn er medewerkers in de zorg die last hebben van bewuste of onbewuste discriminerende opmerkingen en gedrag, zo blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Volgens academisch onderzoek krijgen patiënten soms, vanwege racistische vooroordelen in medische richtlijnen, verkeerde diagnoses.

Ook taalbarrières spelen daarin een rol. Zo worden patiënten met een migratieachtergrond niet altijd goed begrepen, functioneren informele tolken (vaak familie) niet altijd neutraal en ervaren zij soms emotionele druk.

Jenneke van Pijpen pleit daarom voor het inzetten van professionele tolken en het trainen van zorgpersoneel in cultuursensitieve zorg. Ook pleit ze, samen met de andere initiatiefnemers van dit voorstel, voor een actief antiracisme- en discriminatiebeleid bij zorginstellingen, zodat patiënten concrete processen kunnen doorlopen om hun ervaring te melden en gehoord te krijgen.

Racisme op de werkvloer
Naast patiënten zijn er ook medewerkers in de zorg die te maken krijgen met bewuste of onbewuste discriminerende opmerkingen en gedrag. Denk aan ogenschijnlijk minder discriminerende en/of onschuldige opmerkingen zoals ‘wat spreek jij goed Nederlands’ of ‘Heb je wel gestudeerd voor dit werk?’, maar ook aan denigrerende racistische opmerkingen. Deze opmerkingen kunnen van patiënten komen, maar ook van collega’s. 

GroenLinks, D66, PvdA, DENK, ChristenUnie en BIJ1  stellen onder meer voor om met zorginstellingen, zorggebruikers en zorgprofessionals richtlijnen op te stellen met betrekking tot het omgaan met discriminatie en racisme op de werkvloer. Tevens is meer diversiteit onder zorgpersoneel, met name aan de top/in het management een cruciale stap richting de oplossing voor het probleem. 

Actieve rol gemeente Amsterdam       
De gemeente is zelf geen zorgorganisatie, maar heeft wel de plicht en de mogelijkheid om hier een actieve rol in aan te nemen. De initiatiefnemers roepen de gemeente daarom onder andere op om samen met zorginstellingen, zorggebruikers en zorgprofessionals richtlijnen op te stellen met betrekking tot het omgaan met discriminatie en racisme op de werkvloer. Ook kan de gemeente in  aanbestedingstrajecten aandacht besteden aan cultuursensitieve zorg, publiekscampagnes opzetten en  lobbyen bij het rijk voor professionele tolken.

Met deze en nog meer concrete maatregelen in het voorstel hopen de initiatiefnemers racisme en discriminatie in de zorg te verminderen en daarmee een belangrijke oorzaak voor gezondheidsverschillen in de samenleving weg te nemen.

Lees het gehele initiatiefvoorstel