Nieuwe regels in de leegstandverordening maken dit mogelijk. Vandaag besprak de gemeenteraad deze nieuwe regels. De raad stemt naar verwachting in november in, waarna de nieuwe verordening op 1 december 2022 in werking kan treden. Deze nieuwe maatregelen zijn mogelijk vanwege een uitzondering op de bestaande wetgeving, Amsterdam heeft met dit tijdelijke experiment ruimte gekregen.

Volkshuisvesting

We zitten midden in een wooncrisis. Verhuurders zoals Blackstone en prins Bernard maken miljoenenwinsten, terwijl huurprijzen door het plafond gaan en een koopwoning voor steeds meer mensen onbereikbaar wordt. We hebben gezonde volkshuisvesting nodig. 

We hebben allemaal recht op een dak boven ons hoofd. Daarom zijn we in Amsterdam de afgelopen jaren hard bezig geweest om weer grip op wonen te krijgen. We bouwden recordhoeveelheden woningen, pakten huisjesmelkers aan en voerden een woonplicht in.

“ Maandenlange leegstaande woningen zijn een middelvinger naar iedereen die woonruimte zoekt, daar kunnen we nu wat aan doen. ”
Nienke van Renssen Raadslid Volkshuisvesting

Met deze leegstandsverordening zorgen we ervoor dat ook meer bestaande woningen beter worden gebruikt. En kunnen we eigenaren die hun woningen leeg laten staan beter aanpakken.

Boetes

De boete voor het niet melden van leegstand is € 9.000,- voor professionele verhuurders en € 4.500,- voor andere overtreders. Amsterdam kan daarnaast een eigenaar dwingen een leegstaande woning tijdelijk te verhuren, en als het nodig is een marktconforme huurprijs bepalen. Daarmee kan worden voorkomen dat onrealistisch hoge huurprijzen de leegstand van een beschikbare woning langer laat duren dan nodig.

“ In deze tijd zijn lege woningen onbegrijpelijk. We zorgen dat huizen weer gebruikt worden waar ze voor zijn, om in te wonen. ”
Zita Pels Wethouder Volkshuisvesting

Hoe maken we wonen weer betaalbaar?

Huizen zijn bedoeld om in te wonen, niet om winst mee te maken. We bevinden ons in de grootste woningcrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Er is een groot gebrek aan goede en betaalbare woningen, de huizenprijzen blijven stijgen en de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn veel te lang. De stress bij huizenzoekers stijgt, en het aantal daklozen is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld.

Hoe het zover heeft kunnen komen? Jesse legt het je uit in deze video.

Liever lezen? 👉 Eerlijk wonen