Bewoners en woningeigenaren worden ondersteund en begeleid in het structureel verduurzamen en verbeteren van woningen, zodat zij nu en in de toekomst veel energie kunnen besparen. Het geld moet terechtkomen bij mensen die zelf niet de mogelijkheden hebben om hun woning te isoleren. 

In totaal heeft het college bij haar aantreden 32 miljoen euro aan investeringen in isolatiemaatregelen aangekondigd. Eerder dit jaar kwam het college al met de maatregelen voor energiebesparende projecten voor mensen in energiearmoede, nu volgen de uitgewerkte plannen om samen met woningeigenaren het isolatietempo in de stad flink te versnellen.

Ondersteuning van meest kwetsbare huishoudens 

In aanvulling op de eerder gepresenteerde maatregelen om energiearmoede tegen te gaan start de gemeente de energiebespaarservice. Het komende halfjaar ontvangen 24.000 huishoudens gratis eenvoudige maatregelen. Vanaf volgende week gaan installatieteams in de stad huis aan huis langs en nemen gratis en direct een aantal energiebesparende maatregelen. De gemeente start bij de huishoudens in buurten waar mensen, door een combinatie van slecht geïsoleerde woningen en lagere inkomens, het zwaarst door stijgende energieprijzen worden getroffen. Daarnaast werkt de gemeente aan een subsidieregeling voor Amsterdammers met een laag inkomen, zodat zij mee kunnen doen met de isolatieopgave. 

Wethouder Zita Pels : “De noodzaak om snel en structureel woningen te isoleren is groot. Voor mij staan de meest kwetsbare Amsterdammers daarin voorop. De gemeente trekt daarom veel geld uit voor hulp bij het isoleren van Amsterdamse woningen. We doen dat samen met huurders, corporaties, andere verhuurders, particuliere woningeigenaren en VvE’s. Door in te zetten op isolatie helpen we Amsterdammers niet alleen deze winter door, maar zorgen we voor structurele verduurzaming van de Amsterdamse woningen die zo hard nodig is.” 

Samen met de stad 

Bijzondere aandacht in het isolatieoffensief gaat uit naar de verenigingen van eigenaren (VvE’s). Meer dan de helft van de woningen in de stad is onderdeel van een VvE, dat zijn 240.000 woningen verdeeld over ongeveer 21.500 verenigingen. Bij veel verenigingen loopt verduurzaming momenteel niet soepel: isolatie moet vaak in een keer, en als een aantal bewoners niet mee kan doen loopt de hele verduurzaming vast. 

Zeker bij wooncomplexen waar een deel van de woningen in bezit is van een woningcorporatie loopt het proces vaak spaak. Om de bestuursleden van VvE’s beter kunnen informeren en adviseren en om knelpunten op te lossen maakt het college drie miljoen euro vrij. Naast de extra inzet op VvE’s zijn we in gesprek met corporaties. Ook gaat de gemeente in gesprek met particuliere verhuurders om hen te ondersteunen. 

Investeren in versnelling 

Amsterdam werkt de komende jaren aan de verdere ontwikkeling van de isolatieaanpak om ervoor te zorgen dat elke woning in Amsterdam goed geïsoleerd is. De gemeente investeert in totaal 32 miljoen euro om de stad sneller te isoleren, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord. Dit is bovenop de uitgave die worden gedaan in het kader van de aanpak energiearmoede van 21 miljoen. De 8,5 miljoen euro van dit isolatieoffensief dient als ‘vliegwiel’ om eigenaren aan te moedigen zelf investeringen in isolatie te doen en om de meest kwetsbare Amsterdammers te ondersteunen.