De oorlog in Oekraïne, ongekend hoge inflatie, forse bezuinigingen vanuit het Rijk en stijgende energiekosten zetten niet alleen de gemeentelijke begroting onder druk, maar zorgt ook voor grote onzekerheid bij Amsterdammers. Daarom kiezen wij er samen met PvdA en D66 juist voor om die mensen die dat het hardst nodig hebben extra te ondersteunen en vragen we hiervoor een bijdrage van Amsterdammers die dat wel kunnen dragen.

Nu armoede bestrijden

Bijna alle landelijke maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd gaan pas in 2023 in. Omdat er door de stijgende inflatie nu al veel Amsterdammers in de problemen komen kiest Amsterdam ervoor om niet te wachten met het ondersteunen van die huishoudens die het niet meer redden, maar al in 2022 met maatregelen te komen voor huishoudens met een laag inkomen. Zo wordt het kindtegoed op de stadspas met honderd euro verhoogd. Dit kan worden gebruikt voor  bijvoorbeeld kleding en schoolspullen. Amsterdammers met een chronische ziekte en een laag inkomen krijgen eenmalig een extra bedrag van honderd euro uitgekeerd. En inwoners die in de schuldsanering zitten en door de hoge energieprijzen in de knel komen hoeven deze winter hun maandelijkse aflossing niet (volledig) te betalen. 

Amsterdam verhoogt in 2023 ook blijvend de inkomensgrens voor minimaregelingen van 120 naar 130 procent van het sociaal minimum. Hierdoor kunnen meer Amsterdammers die dat nodig hebben een beroep doen op ondersteuning zoals via de scholierenvergoeding, gratis sporten via het jeugdfonds of met korting naar de dierenarts. Ook krijgen deze huishoudens een stadspas, waarmee je kortingen krijgt op onder meer de bioscoop, musea en het theater. 

Niet alleen huishoudens komen door de stijgende kosten in problemen, ook sportclubs, culturele instellingen, andere maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers verdienen onze steun. Daarom komt Amsterdam deze winter met een steunfonds van 20 miljoen euro om hier de hardste klappen op te vangen. Ook verhoogt het college de budgetten van maatschappelijke organisaties waar de gemeente mee samenwerkt, zodat zij hun activiteiten voor de Amsterdammer kunnen blijven uitvoeren.

Versneld verduurzamen

Naast dat we Amsterdammers moeten helpen die nu in de problemen zitten, vragen de vele crises waar we voor staan ook om lange termijn oplossingen en systeemverandering. Zekerheid over energie voor alle Amsterdammers en het tegengaan van klimaatverandering gaan hand in hand en dat moeten we hier en vooral nu aanpakken. We hebben geen tijd te verliezen en moeten dit samen doen met Amsterdammers. Het kan niet zo zijn dat we de gevolgen van de klimaatcrisis doorschuiven naar volgende generaties en afhankelijk blijven van onzekere markten, terwijl we alle middelen in handen hebben om daar nu iets te doen. Daarom gaan we door met de bouw van windmolens binnen onze stadsgrenzen en investeren we extra in zonnepanelen en groene daken.

We kunnen de klimaatcrisis alleen oplossen als we de kosten én de opbrengsten van de overgang naar duurzame energie eerlijk delen. We zetten dus extra in op het voorkomen van hoge energielasten juist voor die huishoudens met lagere inkomens. We investeren 32 miljoen in een nieuw groot isolatie-offensief, waarbij we eerst de meest tochtige huizen aanpakken.

Eerlijk wonen

Onze stad kampt als gevolg van landelijke politieke keuzes met een wooncrisis. Huurprijzen zijn onbetaalbaar, een huis kopen is voor starters en mensen met een gemiddeld inkomen bijna onmogelijk. In Amsterdam moeten mensen betaalbaar kunnen wonen. Daarom grijpt de gemeente in waar dat kan. Zodat we werken aan een stad met genoeg woningen voor gezinnen, jongeren, vluchtelingen, leraren en mensen in de zorg. Waar je voorrang krijgt op huizen die nieuw in jouw wijk worden gebouwd. En waar we het niet accepteren dat dakloosheid toeneemt.

We investeren om de komende jaren 7500 woningen per jaar te bouwen waarbij 40% sociaal, 40% middensegment en 20% vrije sector het uitgangspunt blijft. En stellen we de komende jaren extra geld beschikbaar voor opvang. 

Inclusieve Stad

We willen een inclusieve en rechtvaardige stad, waar iedereen de vrijheid voelt om zichzelf te zijn. Daarom gaan we door met de onderzoeken over institutioneel racisme en versterken we de aanpak tegen anti-LHBTIQ+-geweld, antisemitisme, moslimhaat, anti-zwart racisme, anti-Aziatisch racisme en validisme. We investeren in de komst van een Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam.

Sterkste schouders, zwaarste lasten

Deze investeringen zijn hard nodig. We ontkomen er niet aan om ook een extra bijdrage te vragen van Amsterdammers. In de afwegingen daarbij geldt voor ons altijd het uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dienen te dragen. Daarom verhogen we in deze begroting de Onroerendezaakbelasting (OZB) beheerst richting het gemiddelde van de vier grote steden.